Livsmedelsverksamhet

I Vellinge kommun finns 250 livsmedelsanläggningar som på olika sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger och skolkök.

Företagarna har ansvar för att deras produkter är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag – stort eller litet – eller den organisation som producerar eller säljer mat som också ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Livsmedelskontrollens ansvar är att kontrollera att företagarna lever upp till lagstiftningens krav. Resultatet av den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar summeras i en kontrollrapport. I rapporten framgår vilka avvikelser från livsmedelslagstiftningen som påträffats och när dessa kommer att följas upp. Om bristerna kvarstår vid den efterföljande inspektionen leder detta till ett föreläggande mot verksamheten för att se till att bristerna åtgärdas.

Du som planerar att starta en ny livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig eller göra ändringar i den befintlig verksamheten kan läsa mer under  Anmälningsplikt eller hos Livsmedelsverket.

Anmälningsplikt

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2019