Hoppa till innehåll

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Prövningsavgift för serveringstillstånd

Kommunen tar ut en prövningsavgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd och en tillsynsavgift för att utföra tillsyn. Prövningsavgiften ska vara betald innan din ansökan handläggs. Avgiften betalas till Vellinge kommuns bankgiro 5896–1467. Märk inbetalningen ”SERVERING” följt av namnet på serveringsstället som avses. Du kommer sedan att debiteras en årlig tillsynsavgift fram tills att du avanmäler försäljningen.

Typ av prövning Avgift
Stadigvarande tillstånd 10 600 kr
Ändring av serveringstillstånd (ägar- och styrelseförändringar) 6 360 kr
Ändring av serveringstillstånd (betydande förändring av tid, typ, yta etc.) 4 240 kr
Tillfälligt serveringstillstånd i samband med stadigvarande serveringstillstånd 3 180 kr
Tillfälligt serveringstillstånd utan stadigvarande serveringstillstånd 5 830 kr
Kunskapsprov/provtillfälle 1 590 kr

Årsavgift för tillsyn av serveringstillstånd

Årsomsättning Avgift
0–250 000 kr  2 120 kr
250 001–500 000 kr  4 240 kr
500 001–1 000 000kr  6 360 kr
1 000 001–2 000 000 kr  7 950 kr
2 000 001–4 000 000 kr 10 070 kr
4 000 001- 11 660 kr
Påminnelse 1 - försenad restaurangrapport 530 kr
Påminnelse 2 - försenad restaurangrapport 530 kr
Utebliven restaurangrapport 11 660 kr

Avgifter prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen tar ut en prövningsavgift för att behandla ansökan om detaljhandelstillstånd och en tillsynsavgift för att utföra tillsyn. Prövningsavgiften ska vara betald innan din ansökan handläggs. Avgiften betalas till Vellinge kommuns bankgiro 5896–1467. Märk inbetalningen ”TOBAK” följt av namnet på försäljningsstället som avses. Du kommer sedan att debiteras en årlig tillsynsavgift fram tills att du avanmäler försäljningen.

Kategori Avgift
Prövning av nytt försäljningstillstånd 9 540 kr
Prövning av ändring i befintligt försäljningstillstånd 6 890 kr
Prövning av tillfälligt försäljningstillstånd 4 770 kr
Tillsyn av försäljningstillstånd 5 300 kr/år
Tillsyn av försäljning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel 1 590 kr/år
Tillsyn av försäljningstillstånd + elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare + folköl + receptfria läkemedel 5 300 kr + 530 kr + 530 kr + 530 kr/år
Tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare + folköl + receptfria läkemedel 1 590 kr + 530 kr + 530 kr/år

Lagar

Rätten att ta ut avgifter regleras i följande lagar:

Alkohollagen

Lag om tobak och liknande produkter

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Publicerad:
13 september, 2018
Senast uppdaterad:
12 februari, 2021