Hoppa till innehåll

Jobbskuggning

Vill du och din arbetsplats vara med och påverka framtiden? Då har ni chansen att vara en utav de arbetsplatser som erbjuder en ungdom kännedom om arbetslivet. Syftet är att få inblick inom en viss bransch, ett visst yrke och arbetsplats.

Vårt mål är att eleverna får med sig fördjupade kunskaper inför sitt kommande val av studier eller yrke. Många, men långt ifrån alla, utav våra elever vet vad de kan se sig själva arbeta med om tio år. Detta ger en chans för våra elever att antingen få en bredare förståelse av fler yrken och fler branscher eller en fördjupad kunskap av ett tidigare känt arbetsområde.

Jobbskuggning innebär att eleverna följer med en halvdag på en arbetsplats. Det kan handla om att vara med på planeringsmöten, möta kunder eller samarbetspartners, vara med om en säljsituation eller jobba administrativt. Dagen ska visa vad man kan vara med om på arbetsplatsen en vanlig dag. Vi ser detta som ett ömsesidigt utbyte där ni får vara med om att visa upp det regionala arbetslivet och vem vet, kanske kommer ni att möta och inspirera en blivande kollega?

Dagen för jobbskuggningen är satt till 8/3-2023. Tider för dagen kan variera beroende på arbetsplats, men förslagsvis mellan 8.30-12.00

Klassen som kommer att starta jobbskuggningen går i åk 2 på Sundsgymnasiets ekonomiprogram med inriktning entreprenörskap. De har goda kunskaper inom bl a företagsekonomi, juridik och entreprenörskap

Få av dem har haft möjlighet till att komma ut på arbetsplatser som visar vad man faktiskt kan arbeta med efter vidare studier. Under sitt sista år på gymnasiet, läsåret 23/24, kommer eleverna att bland annat läsa olika kurser där de bland annat driva en projektidé med uppstart, process, resultat och redovisning från början till slut, samt genomföra ett gymnasiearbete där de ska fördjupa sig i ett teoretiskt ämne, alternativt undersöka ett s.k. ”skarpt projekt”, som är ett uppdrag från en extern aktör likt högskolans ”Ex-jobb”.

Är du intresserad av att bidra med en plats för en ungdom att jobbskugga eller bara vill veta mer så kontakta Anders Rasmusson Anders.N.Rasmusson@vellinge.se

Publicerad:
7 november, 2022