Destinationsutveckling Syd - nätverksträff

*FRAMSKJUTET TILLS VIDARE* Välkommen på ett halvdagsmöte för besöksnäringen på Söderslätt och Lundaland om mediebrus, varumärkesbyggande och storytelling!

Program

Anmälan
Anmälan skickas till martin@leadersoderslatt.se

Destinationsutveckling Syd (DuS) och Destination Lundaland är två destinationsutvecklingsprojekt på Söderslätt och i Lundaland med syfte att inventera, kartlägga, utveckla samt skapa gränsöverskridande samarbeten inom besöksnäringen, för att på sikt locka fler besökare. Projekten delfinansieras av EU.

EU

Publicerad:
13 mars, 2020