Information för företagare med anledning av coronaviruset

Oron för för coronaviruset slår hårt mot näringslivet och en rad åtgärder vidtas på olika nivåer för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna.

Om du som företagare i Vellinge kommun har frågor, behöver rådgivning eller har tankar kring hur näringslivet och kommunen kan samverka, kontakta gärna Näringslivs- & turismchef Annica Carlstedt på naringsliv@vellinge.se eller 040-635 42 24.

Lokal nivå: Vellinge kommun har tagit fram ett åtgärdspaket som syftar till att stärka företagens likviditet och att frigöra tid för företagen.

Åtgärdpaketet i sin helhet kan du läsa under nyheter.

Regional nivå: Även Region Skånes avdelning för regional utveckling arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser för att underlätta för företag i nuvarande situation. Ett exempel är den nya Företagsakuten dit du som företagare kan vända dig för att få svar på frågor om hur du t.ex. ska gå tillväga för att få krediter och anstånd med att betala skatt, eller vad som gäller kring korttidspermittering, varsel m.m. Företagsakuten har öppet vardagar kl. 9-12 och 13-16 och nås på 040-675 34 80.

Läs mer om regionala insatser.

Statlig nivå: Exempel på åtgärder som vidtas på statlig nivå inkluderar skattelättnader, karensavdrag, sjuklöneregler m.m.

Läs mer om beslutade statliga åtgärder.

Vi vill särskilt tipsa om sajten Verksamt.se som samlar information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Här hittar du den samlade informationen från myndigheter

För dig som hanterar livsmedel vill vi tipsa om att Livsmedelsverket har samlat råd kring coronaviruset. Här hittar du också mer information om grundläggande livsmedelshygien. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad:
19 mars, 2020

Relaterade nyheter

23 mars, 2020

Hjälp för personer i riskgrupp

För att stötta dig som har svårt att hitta alternativ till att själv utföra dina ärenden finns Handlingskraft, en ideell organisation som bildats av Svenska kyrkan och Röda korset/MedMänniskaNU tillsammans med Vellinge kommun.
26 mars, 2020

Livsmedelsverkets frågor och svar om Coronaviruset

Livsmedelsverket har samlat frågor och svar från konsumenter och företag kopplade till coronaviruset på sin webbsida.
23 mars, 2020

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.
19 mars, 2020

Information med anledning av coronaviruset

Vellinge kommun bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Under denna rubrik kan du ta del av information kring vilka åtgärder kommunen vidtar.
17 mars, 2020

Beslut om fjärr- och distansundervisning på Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter

Folkhälsomyndigheten rekommenderade tisdagen den 17 mars 2020 att undervisningen inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.
12 mars, 2020

Kulturnatten i Vellinge ställs in

Kulturskolan har beslutat att ställa in Kulturnatten som skulle ägt rum nu på lördag den 14 mars. Nu undersöks möjligheter att hitta andra tillfällen att genomföra de planerade konserterna.