Näringslivsfrukost 21 november

Näringslivsfrukost för informationsutbyte och nätverkande mellan företagare, företagarföreningar och kommunföreträdare.

Vi ses den 26 september mellan 07.30-09.30.

Plats och program meddelas senare.

Publicerad:
18 april, 2019
Senast uppdaterad:
2 maj, 2019