Kontakt

Det bedrivs för närvarande ingen restaurangverksamhet vid Falsterbo Strandbad.

Restaurangen på Falsterbo Strandbad: