Naturum Falsterbo är en utgångspunkt för att upptäcka den fascinerande naturmiljön på Falsterbonäset. Utställningar, utkiksplats och kunnig personal som informerar och anordnar olika aktiviteter.

Välkommen in för att ta dig ut!

Höstprogram 2020

Det händer en hel del på naturum i höst!

Naturums program 7 sept-30 nov 2020 (PDF-dokument, 329 kB)

Projekt

LEADER-projekt på naturum Falsterbo: Förstärkta upplevelser med hjälp av digital teknik.

Projektet hade som syfte att testa och utvärdera ny digital teknik för att finna olika sätt att tillgänglighetsanpassa och förstärka natur- och kulturupplevelser för alla. Genom att tillgänglig- och synliggöra kvaliteterna i våra natur- och kulturmiljöer ämnade vi att öka områdets attraktivitet samt förstärka områdets identitet genom att öka kunskapen om, och stimulera intresse för, områdets unika natur och kulturhistoria. På så sätt syftade projektet även till att väcka intresset för natur och kulturhistoria i samhället i stort, men även väcka och öka intresset för natur och kulturhistoria hos den yngre generationen.

Allmänheten och skolklasser har vid flertalet tillfällen bjudits in...

att följa med ner till dammen/havet där vi med en speciell planktonhåv fångat plankton. Tillsammans har vi tagit del av naturens minsta djur och växter i storformat på filmduk on-line. Naturums naturvägledare har samtidigt informerat och berättat om bl a livet i havet och dammen, om söt- och saltvatten, näringskedjorna i de olika ekosystemen och varför vatten är avgörande för allt liv på jorden. Att titta i mikroskop och dessutom få se mikroskopiskt små organismer simma runt på filmduken är för många en riktig aha-upplevelse! En del besökare upplever det dessutom som väldigt rogivande att bara få sitta ner och följa med under denna live-inblick i livet hos naturens allra minsta invånare.

Tillfällig utställning på naturum

Ängen till nytta och glädje
En utställning från Skånes hembygdsförbund om ängen, dess betydelse för biologisk mångfald och hur man sköter den.

Skolor

  • Vattendagar med naturum (åk 4-6) Under hösten 2020 kan skolklasser i åk 4-6 tillbringa en förmiddag (ca kl 9-12) med naturum Falsterbo. Ekosystemet havet – Vilka arter lever där och hur ser vi skillnad på dem? En förmiddag vid och om havet. Vi har även tillgång till sötvattensdammen där vi undersöker sötvattenslevande organismer och diskuterar likheter och skillnader mellan söt- och saltvatten. För intresseanmälan, passande tider och mer information om upplägg och förutsättningar maila naturum@falsterbostrandbad.se.
  • Guidad visning av naturums utställning. Under ordinarie öppetdagar (onsdag-fredag) går det att boka en guidad visning av vår utställning för skolklasser. Visningen kan anpassas till åldersgruppens eventuella förkunskaper/intressen. För intresseanmälan, passande tider och mer information om upplägg och förutsättningar maila naturum@falsterbostrandbad.se.

Förskolor

På naturum går det att låna äventyrsryggsäckar riktade till förskolor. Temat är "strand och hav" och en väska innehåller material och pedagogiska tips åt en klass/grupp. Lär er mer om havet och dess invånare. Varför inte testa på musselbingo eller titta lite närmre m.h.a. "vem bor i tångruskan?"

Kom upp till naturum och låna en rygga för att få en spännande och inspirerande stund på stranden.

Välkomna ut på äventyr!

Välkommen till Naturum

Guidad visning kl 11.30 varje lördag och söndag

Naturum Falsterbo är ett av 33 naturum i Sverige och fungerar som en port till Falsterbonäsets rika natur. Begreppet naturum skapades på 70-talet som ett initiativ från Naturvårdsverket för att öka intresset för och kunskapen om natur och kulturhistoria, växt- och djurliv, geologi och naturvård. En guidad visning av utställningen sker klockan 11.30 varje lördag och söndag under ordinarie öppettider. Visningen tar ca 15 min och är öppen för allmänheten. Dessutom anordnar vi olika evenemang, föreläsningar och guidningar under året för både vuxna och barn. För skolklasser och grupper kan särskilda visningar av utställningen bokas in. Information om bokning och upplägg:

Skolklasser: naturum@falsterbostrandbad.se

Övriga grupper: camilla.wadlund@vellinge.se

Så är det att vara uggla

I naturum Falsterbos permanenta och interaktiva utställning väntar massor av spännande insikter. Hur fisktärnans långa och påfrestande flytt över land och hav går till. Hur en ugglas syn fungerar. Eller hur vind och havsströmmar har skapat Falsterbohalvön. Förutom den permanenta utställningen finns även en tillfällig utställning med olika teman/utställare under året.