Konsthall

I ett ljust och anpassningsbart utställningsrum på Falsterbo Strandbad presenterar vi inspirerande och utmanande konstupplevelser. På konsthallen visas konst där spännande teman och intressanta frågeställningar gestaltas med olika uttryck. Här arrangeras också föredrag och andra aktiviteter som fördjupar konstupplevelsen.

Aktuell utställning: Växtkamp

2018, 10 februari-22 april
Claudia Cavallar, Ladislav Kosa, David Krantz, Fredrik Lindqvist, Caroline Mårtensson, Mårten Nilsson och Roland Persson

Växter kan ibland uppfattas som ett harmlöst och banalt tema inom konsten. Så behöver det inte alls vara. Tvärtom! Växterna i denna utställning har mycket att berätta, t ex om vårt behov att tukta, skörda, njuta av, och kategorisera dem.

I utställningen gestaltas välordnad växtlighet som infogar sig i dekorativa mönster, industrialiserade och massproducerade krukväxter som lever sin tillvaro som fogliga inredningsdetaljer och växter som spränger alla gränser och utmanar det välkända och behagfulla.

De sju konstnärer, som gör denna utställning möjlig, har alla bidragit med sitt alldeles egna uttryck. De arbetar utifrån olika frågeställningar kring växternas betydelse för vår miljö och vårt välbefinnande samt hur vi påverkar och styr dem så att de uppfyller våra krav och passar in i våra liv.

Utställande konstnärer är:
Claudia Cavallar
Ladislav Kosa
David Krantz
Fredrik Lindqvist
Caroline Mårtensson
Mårten Nilsson
Roland Persson

English

Plants can sometimes be thought of as a harmless or banal theme in the artistic world. It does not have to be so. Quite the contrary! The plants in this exhibition have much to tell, for example of our need to prune, tame, harvest, to relish them and categorise them.

This exhibition displays well-organised flora which hide themselves within decorative patterns, industrialised and mass-produced pot plants which live their lives as amenable interior design details and plants which break boundaries and challenge the well-known and comfortable.

The seven artists who make this exhibition possible have all contributed with their own personal impressions. They work from different perspectives concerning the plants' meaning for our environment and well-being as well as how we affect and form them so that they fulfil our requirements and fit into our lives.

The exhibiting artists are:

Claudia Cavallar
Ladislav Kosa
David Krantz
Fredrik Lindqvist
Caroline Mårtensson
Mårten Nilsson
Roland Persson

Kommande utställning: Japan-Traditions & Pop Culture

2018, 5 maj-3 juni.

2018 firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. Jubiléet uppmärksammas genom en rad aktiviteter i Japan och i Sverige. Fotoutställningen "JAPAN – Traditions & Pop Culture" är en hyllning till traditionen men även ständig förnyelse. Utställningen är gjord av Japans generalkonsul Leif Almö.

Frågor och svar

Många undrar hur vi väljer utställningar till konsthallen. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Hur bestämmer ni vilka utställningar som ska visas på konsthallen?
Ett utställningsråd på 5-6 personer träffas en gång om året för att diskutera kommande års utställningar. Rådet består av personal på konsthallen samt verksamhetschef på Falsterbo Strandbad. Varje år bjuder vi också in Vellinge kommuns kulturchef.

Vad har ni för mål med utställningarna?
Utställningsprogrammet varieras genom att det visas både separat- och grupputställningar. Strävan är att uttryckssätten varierar mellan t ex måleri, skulptur, video, foto och installation. Utställningen som visas ska beröra och engagera betraktaren samt väcka en känsla och en nyfikenhet som leder till nya tankar, idéer och sätt att se på omvärlden.

Vilka krav ställs på konstnären för att bli aktuell för en utställning?
Flera av följande kriterier bör uppfyllas:

  • Utställaren ska ha en konstnärlig utbildning, t ex examen från konsthögskola och vara verksam som konstnär.
  • Utställaren ska vara tekniskt driven och gärna nyskapande vad gäller teknik och/eller material.
  • Utställaren arbetar med intressanta och relevanta frågeställningar i sin konst.
  • Utställaren skapar konst som undersöker, berättar och inspirerar.
  • Konsten ska inte vara visad på Näset eller i dess närhet tidigare.

Kan en konstnär ansöka om att få ställa ut hos er?
Vi har inte möjlighet att besvara ansökningar, men vi tar gärna emot tips på konsthall@falsterbostrandbad.se

Finns det någon kö för att få ställa ut?
Nej, vi har ingen kö.

Går det att hyra konsthallen för att ha en egen utställning?
Nej.

English

Tidigare utställning: Till havs

2017, 28 oktober-21 januari

Lennart Alves, fotogram
Johan Blomdell, installation
Gunvor Nelson, video
Magnus Petersson, foto, modell
Jason de Caires Taylor, video
Skolplanscher

Havet har länge varit ett omtyckt motiv inom konsten och även idag undersöker konstnärer människans relation till havet. I denna utställning visar fem samtidskonstnärer verk där hav och vatten spelar en avgörande roll. De rör sig såväl över som under ytan, utforskar gammalt och skapar nytt samt gör oss medvetna om havets betydelse för allt levande.

Lennart Alves
Lennart har arbetat med de flaskor han har hittat längs Barents hav och Östersjöns stränder. Detta arbete resulterade i utställningen "210 bottles" som visades på Wadström Tönnheim Gallery i Skanör 2015. Utställningen refererar till Andy Warhols "210 Coca-Cola bottles" och har även samma storlek på bilderna, 145 x 209 cm. Det fotografi som visas här är ett inlån från Vellinge kommun som köpte in verket under utställningen i Skanör. Fotografiet är ett fotogram, vilket innebär att det saknas ett negativ och finns endast i ett exemplar.

Det som intresserar Lennart Alves är dubbelheten i bilderna. De är både poetiska abstraktioner och konkreta avbildningar.

De senaste årens fotografiska serier är inspirerade av fotopionjären Anna Atkins, som på 1800-talet fotograferade tång som hon hittat längs den engelska kusten. Den stora skillnaden är att dagens stränder inte endast har tång. Lennart Alves har dessutom använt samma fotografiska process som Atkins, dvs cyanotypi.

http://www.lennartalves.com/

Cyanotypi är en fotografisk process som resulterar i en cyanblå kopia. Ingenjörer använde denna process långt in på 1900-talet som ett enkelt och billigt alternativ för att skapa kopior på ritningar – det som kallades "blueprints". Till denna process används två kemikalier: ammoniumferricitrat och kaliumferricyanid

Johan Blomdell
Johan Blomdells konstnärskap rör sig runt en form av berättelser eller skeenden som iscensätts och låter betraktaren ta del av, och uppleva, en oväntad och kanske ny bildvärld.

Konsthantverket, och då främst bruksgodset, är något han ständigt återkommer till. Genom åren har han med skenbar lätthet rört sig mellan porslin, stengods och lergods. Hela tiden med en hög grad av hantverksskicklighet och finess som signum.

Johan Blomdell har studerat vid Nyckelviksskolan i Stockholm, Leksands Folkhögskola samt Konstfack i Stockholm. Ateljén ligger i ett naturskönt Falsterbo och dit är man välkommen efter överenskommelse.

https://www.klaraplusjohan.com/

Inför utställningen har Johan Blomdell, i verken Panta rei och Poseidons Trädgård, utforskat havet och vattnet som element. Dethar lett till två iscensättningar; den ena där föränderligheten står i centrum och den andra ett försök att låsa eller fånga tiden. Båda verken kretsar kring tidens flyktighet och vårt förhållningssätt till detta.

Vattnet är inget främmande för honom. Han började dyka under 80-talet och har sedan dess fått uppleva hur haven förändrats och hur tidigare undersköna platser förvandlats till ofruktbara undervattensöknar.

Gunvor Nelson
Gunvor Nelson (född 1931) är en av de mest uppmärksammade filmarna inom den klassiska amerikanska avantgardefilmen.

Hon växte upp i Kristinehamn. Modern var lärare och fadern chefredaktör och ägare till Kristinehamns-Posten. Efter studentexamen studerade hon vid Konstfack, men flyttade till USA och Kalifornien 1953 för studier i konst och konsthistoria.

Nelson träffade sin blivande man, Robert Nelson, när hon studerade vid California School of Fine Arts (från 1961 San Francisco Art Institute). Robert Nelson är en av den amerikanska avantgardefilmens stora humorister. Paret Nelson var en vital del av den nya filmkultur som växte fram i San Francisco-området och de spelade en betydande roll för filmkooperativet Canyon Cinema, ett av USAs äldsta och mest respekterade.

Gunvor Nelson gjorde sina två första filmer tillsammans med Dorothy Wiley. Wiley var gift med konstnären William T. Wiley, som i sin tur gjorde filmer tillsammans med Robert Nelson. Gunvor Nelsons och Dorothy Wileys debut Schmeerguntz (1966) är en humoristisk och grotesk feministisk klassiker där småbarnsmoderns vardag kontrasteras med det amerikanska kvinnoidealet.

Nelsons filmskapande är kompromisslöst och hon utgör en unik röst inom experimentfilmen. Själv betecknar hon sina filmer som "personal films". Ett genomgående drag är den starka kopplingen till hennes eget liv och de egna erfarenheterna. De tidiga filmerna utgår från en yngre kvinnas erfarenhetsvärld, och kulminerar i My Name Is Oona (1969), ett expressivt porträtt av hennes dotter, och i Moons Pool (1973), en existentiellt-expressiv undervattensresa, kretsande kring den egna kroppen.

Med Trollstenen (1976) som skildrar Nelsons familj och uppväxt inleds en serie filmer om Kristinehamn och om familjen. På ett för Nelson typiskt sätt uppgår det privata och det platsbundna i det allmängiltiga och universella. Familje- och generationsskildringen, Red Shift (1984), och det smärtsamt sensitiva porträttet av Nelsons döende mor i Time Being (1991) anses som höjdpunkterna i hennes produktion om hemstaden och familjen.
Vid den här tiden (1983-1990) gjorde Nelson också sammanlagt fem olika collagefilmer, samtliga på Filmverkstan i Stockholm. Här får Nelsons egna associationer och experimenterandet med den animerade bilden fritt utrymme. Filmerna anses ofta vara hennes mest krävande, samtidigt som de är de mest nyskapande.

Nelson flyttade tillbaka till Kristinehamn och Sverige i december 1992, ett återvändande som det går att ana redan i hennes rytmiskt klippta collagefilm Frame Line (1983). Efter att Nelson återvände till Sverige övergick hon snart till digital video och återupptäcktes av den inhemska konstscenen, vilket resulterade i flera priser och retrospektiv både i hemlandet och utomlands.

Gunvor Nelson har också präglat flera filmgenerationer som lärare i film vid framför allt San Francisco Art Institute (1970-1992).

John Sundholm (2012), Svensk filmdatabas

Magnus Petersson
Det övergivna rummet är ett återkommande tema i Magnus Peterssons konstnärskap. Människor blir närvarande genom de spår de lämnat efter sig i miljöer som övergivits, gått förlorade eller ännu ej tagits i bruk. Det välbekanta och vardagliga glider undan mot ett skymningsland som konstnären skapar, återskapar eller återupptäcker.

Magnus arbetar bl.a. med sonarbilder av skeppsvrak samt bygger modeller vilka han iscensätter som frysta utsnitt av en fiktiv tid och plats.

Magnus Petterson är född 1971 och verksam i Halltorp, Småland. Han är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har ställt ut i Sverige, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Estland, Litauen och USA.

http://www.magnuspetersson-art.com/

Jason deCaires Taylor
Jason deCaires Taylor föddes 1974 i Dover, Kent, Storbritannien. Han är skulptör och mest känd för sina platsspecifika undervattens-installationer som med havets hjälp utvecklas till konstnärliga korallrev. I dessa verk förenas hans skickligheter som skulptör, undervattenfotograf, marin naturvårdare och dykinstruktör.

Under de senaste decennierna har 40% av alla naturliga korallrev förstörts. Man räknar med att samtliga korallrev kommer att vara hotade redan 2050 på grund av miljöförstöring. Jason deCaires Taylor vill få oss att bli medvetna om hur vi påverkar miljön och uppmanar oss till förändring. Han vill också få oss att uppskatta den hisnande skönhet som finns under havsytan. Skulpturerna är gjorda av ph-neutrala material som koraller kan växa på. I verken upplever vi förgänglighetens, återfödelsens och förvandlingens estetik.

Jason deCaires Taylor studerade skulptur vid London Institute of Arts och tog examen där 1998.

http://www.underwatersculpture.com/

Skolplanscher
Skolplanscher var ett äldre sätt att med hjälp av illustrationer förmedla kunskap i skolorna.
Vanliga förekommande motiv är bland annat växter, djur, årstider, olika miljöer, historiska händelser och bibliska historier. De var vanliga i folkskolan i Sverige från 1890-talet till 1970-talet.
Skolplanscherna är numera ett stort samlarobjekt och vissa är gjorda av kända konstnärer såsom Bruno Liljefors och Nils Tirén.

De skolplanscher som visas är inlånade från Malmö Museer.

English

The sea has long been a preferred motif within the art world and to this day artists investigate man's relationship with the sea. In this exhibition five contemporary artists display works where sea and water play a crucial part. They move above as well as below the surface, explore the old and create the new and make us aware of the sea's importance to all things living.

Lennart Alves
Lennart has worked with bottles that he has found on the beaches of the Barents and Baltic Seas. This work produced the "210 bottles" exhibition which was displayed at the Wadstrom Tönnheim Gallery in Skanör in 2015. The exhibition refers to Andy Warhol's "210 Coca-Cola bottles" and has the same sizing for the pictures, 145 x 209cm. The photography on display here is on loan from Vellinge municipality which bought the work from the exhibition in Skanör. The photography is a photogram, which means that there is no negative and that there is only one version.

Lennart Alves is interested in the duplicity of the pictures. They are both poetic abstracts and concrete depictions.

The photographic series of recent years are inspired by photography pioneer Anna Atkins, who in the 1900th century photographed seaweed which she found along the English coastline. The big difference with the beaches of today is that seaweed is not the only thing you find. Lennart Alves has used the same photographic process as Atkins, i.e. cyanotype.

http://www.lennartalves.com/

Cyanotype is a photographic printing process that produces a cyan-blue print. Engineers used the process well into the 20th century as a simple and low-cost process to produce copies of drawings, referred to as blueprints. The process uses two chemicals: ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide.

Johan Blomdell
Johan Blomdell's artistry revolves around a form of narrative or staged development which allows the observer to become a part of and experience an unexpected, and possibly new, world of pictures. Handicrafts, and particularly everyday articles, are something that he regularly returns to. Over the years he has, with apparent ease, moved between porcelain, stoneware and pottery. At all times with a characteristically high level of skill and finesse.

Johan Blomdell studied at Nyckelviksskolan in Stockholm, Leksands Folkhögskola and the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. His studio is in Falsterbo and you are welcome to visit him there byprior arrangement.

https://www.klaraplusjohan.com/

For this exhibition Johan Blomdell has, in his works Panta rei and Poseidon's Garden, researched the sea and water as elements. This has led to two settings; one where changerability is the central point and the other an attempt to trap or capture time. Both works revolve around the fleetingness of time and our attitude towards it .

Johan is no stranger to the water. He took up diving during the 1980s and since then has been able to experience how the sea has changed and how previously exquisitely beautiful places have been transformed into barren underwater deserts.

Gunvor Nelson
Gunvor Nelson is one of the most highly acclaimed filmmakers in classic American avant-garde film.

She grew up in Kristinehamn. Her mother was a teacher and her father was the owner and editor-in-chief of the local newspaper, Kristinehamns-Posten. On leaving school she studied at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, but moved to the US and California in 1953 to study art and art history.

Nelson met her husband-to-be Robert Nelson when she was studying at the California School of Fine Arts (from 1961 onwards, the San Francisco Art Institute). Robert Nelson was one of the great humourists of the American avant-garde. The Nelsons were a vital part of the new film culture that evolved in the San Francisco area and they played a key role in one of America's oldest and most respected film cooperatives, the Canyon Cinema.

Gunvor Nelson made her first two films together with Dorothy Wiley, wife of the artist William T. Wiley, who in his turn made films with Robert Nelson. Gunvor Nelson and Dorothy Wiley's debut Schmeerguntz (1966) is a humorous and grotesque feminist classic in which the everyday reality of the life of a mother of young children is contrasted with the ideal of the American woman.

An uncompromising filmmaker, Nelson has a unique voice in experimental cinema. She regards her own works as "personal films", the recurring element being the strong connection to her own life and experiences. The early films are based around the experiences of a younger woman, culminating in My Name Is Oona (1969), an expressive portrait of her daughter, and Moons Pool (1973), an existentially expressive underwater journey which centres around her own body.

With Trollstenen ('The Magic Stone', 1976), which centres on Nelson's family and upbringing, she began a series of films about Kristinehamn and her family. Typically for Nelson, elements which are local and private fuse together with the general and universal. Nelson's family and generational study Red Shift (1984), and her painfully sensitive portrayal of her dying mother in Time Being (1991) are regarded as the high points of her family and hometown productions.

Around this time (1983-1990) Nelson also made a total of five different collage films at Filmverkstan in Stockholm, works which gave free rein to her own associations and her experimentation with animated images. These films are often regarded both as Nelson's most demanding and most creative works.

Nelson moved back to Kristinehamn and Sweden in December 1992, a homecoming already hinted at in her rhythmically edited collage film Frame Line (1983). Having returned to Sweden she quickly moved on to digital video and was rediscovered in Swedish art circles, resulting in a number of awards and retrospectives both at home and abroad.

Gunvor Nelson has also influenced several generations of filmmakers in her role as a teacher, primarily at the San Francisco Art Institute (1970-1992).
John Sundholm (2012), Swedish film database

Magnus Petersson
Abandoned space is a recurring theme in Magnus Petersson's artistry. People are present because of the tracks they leave behind in environments which have been abandoned, lost or not yet been used. The usual and the daily slip away into a twilight world that the artist creates, recreates and rediscovers.

Magnus works with, amongst other things, sonar images of shipwrecks and builds models which he sets as frozen extracts from a fictional time and place.

Magnus Peterson was born in 1971 and works in Halltorp, Småland. He was educated at the Nordic Art School in Karleby, Finland and at Valand School of Fine Arts in Gothenburg. He has exhibited in Sweden, Germany, Russia, France, Estonia, Lithuania and the USA.

http://www.magnuspetersson-art.com/

Jason deCaires Taylor
Jason deCaires Taylor was born in 1974 in Dover, Kent, United Kingdom. He is a sculptor and is best known for installing site-specific underwater sculptures which, with the sea's help, develop into artificial coral reefs. These works integrate his skills as a sculptor, underwater photographer, marine conservationist and diving instructor.

Over the past few decades, 40% of our natural coral reefs have been lost. It is expected that all coral reefs will be in danger by 2050 due to environmental damage. Jason deCaires Taylor wants to make us aware of how we affect our environment and to encourage us to change our ways. He also wants to make us appreciate the dizzying beauty to be found under the water surface. The sculptures are constructed using pH-neutral material upon which the coral can grow. The works allow us to experience the aesthetics of decay, rebirth and metamorphosis.

Jason deCaires Taylor studied sculpture at London's Institute of Arts and graduated from there in 1998.

http://www.underwatersculpture.com/

School posters
School posters were an older method of imparting knowledge in schools through the use of illustrations. R
egularly recurring motifs include plants, animals, seasons, different milieu, historical events and biblical stories. The posters were common in Swedish elementary schools from the 1890s to the 1970s. School posters are now highly collectible and some are made by well-known artists such as Bruno Liljefors and Nils Tirén.

The school posters exhibited are on loan from Malmö Museums

Tidigare utställning: Fem fotografer ser på naturen

2017, 16 september-15 oktober
Josefin Nilsson, Anna Ulmestrand, Felix Heintzenberg, Patrik Larsson, Anders Henriksson

Anders Henriksson, naturfotograf, föreläsare och författare, Jonstorp
Anders bor i nordvästra Skåne och har ett förflutet som gymnasielärare i naturorienterande ämnen. Sedan 1999 har han arbetat heltid i familjeföretaget Picta Natura där han producerar texter och bilder kring temat natur och naturvetenskap. I produktionen ingår ett tiotal kända läroböcker. På senare år har han även haft flera utställningar. Bland favoritmotiven finns vanliga men förbisedda växter och djur i närmiljön. Anders valdes in i Naturfotograferna 2009 och i Photo Natura 2010.

Anna Ulmestrand, makrofotograf, föreläsare och författare, Göteborg
Anna är vad hon kallar en "grafisk fotograf". "Jag söker inte främst efter motiv utan snarare efter kontrast och det som i mina ögon är annorlunda" säger Anna. Hon fotograferar uteslutande makro, alltid på fri hand och aldrig med blixt.Anna uppskattade tidigt att uttrycka sig konstnärligt. Både inom konst, foto och musik och har arbetat med reklam sedan 18 års ålder. Hon har föreläst om makrofotografering sedan 2008 i bl a Finland, på Åland, i Norge och runt om i Sverige, nu senast för Canon on tour på Scandinavian Photo i Malmö. Anna valdes in i Naturfotograferna 2014.

Patrik Larsson, landskapsfotograf, föreläsare och fotolärare, Göteborg Patrik är fotograf med passion för landskap, från små omsorgsfullt utvalda utsnitt till stora vyer. "Jag ser kameran som ett verktyg till att förmedla en upplevelse. Ljuset, motivet och känslan är det som får mig att trycka på avtryckaren" säger Patrik. "Kust och berg är det som tilltalar mig mest. Att få lära och inspirera andra är viktigt för mig. Jag har arbetat som lärare inom foto och friluftsliv under några år och håller även kurser och föredrag". Patrik valdes in i Naturfotograferna 2010.

Felix Heintzenberg, naturfotograf, biolog, pedagog, författare, Lund Felix arbetar som gymnasielärare i biologi i Vellinge, driver egna förlaget Bio & Fokus förlag och har gett ut ett antal naturböcker varav två utsetts till årets Pandabok av Världsnaturfonden WWF. Felix fotografi har vunnit priser i internationella fototävlingar. Han har också gjort reportage för naturtidskrifter och inslag för radio och TV. Boken "Arktis, liv i en värld av is och snö" nominerades 2016 till Augustpriset som bästa faktabok. Felix valdes in i Naturfotograferna 2014.

Josefin Nilsson, naturfotograf, biolog och journalist, Vimmerby
Josefin har bl. a. arbetat för Naturmorgon på Sveriges Radio. Hon utgår ofta ifrån miljöjournalistik i sina naturfotografiska projekt. I sin fotografering söker hon sig både till naturens magi och till berättelsen bakom motiven. Hennes bildstil kännetecknas till stor del av att fånga stämningar och ögonblick på ett kreativt sätt. 2015 var hon med om att starta upp Young Nordic Nature Photographers. Josefin har givit ut tre fotoböcker och har deltagit i ett trettiotal fotoutställningar bland annat på Naturhistoriska Riksmuseet. Josefin valdes in i Naturfotograferna 2016.

English

Anders Henriksson, nature photographer, lecturer and author, Jonstorp
Anders lives in north-west Skåne and was previously a high-school teacher of nature-oriented subjects. Since 1999 he has been working full time at PictaNatura, a family owned company, where he produces text and pictures on the themes of nature and natural science. His back catalogue includes a number of well-known teaching books. In recent years, he has also had several exhibitions. Among his favourite subjects are the common yet overlooked plants and animals in our close surroundings.Anders was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2009 and into Photo Natura in 2010.

Anna Ulmestrand, macro photographer, lecturer and author, Göteborg
Anna is a self-described "graphic photographer". "First and foremost, I seekcontrast and that which is, to my eyes, different – rather than motif" says Anna. She photographs exclusively in macro format, always hand-held and never using flash. Anna began to express herself artistically at an early age within art, photography and music and has worked in advertising since she was 18 years old. She has lectured on macrophotography since 2008 in Finland, on Åland, in Norway and throughout Sweden most recently with 'Canon on tour' at Scandinavian Photo in Malmö.Anna was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Patrik Larsson, landscape photographer, lecturer and photography teacher, Göteborg
Patrik is a photographer with a passion for landscapes, from small carefullychosen snippets to far-reaching views. "I see the camera as a tool by which to communicate an experience. Light, motif, and emotion are what make me press the shutter release" says Patrik. "Coast and mountains are what speak to me the most. To be able to teach and inspire others is important to me. I have worked as a teacher of photography and outdoor life for many years and run courses and give lectures".Patrik was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2010.

Felix Heintzenberg, nature photographer, biologist, pedagogue, author, Lund
Felix works as a high school biology teacher in Vellinge, runs his own publishing house Bio & Fokus förlag and has published many nature books of which two have been chosen as Book of the Year by the World Wildlife Fund. Felix's photographs have won prizes in international photography competitions. He has also written articles for nature magazines and features for radio and TV. The book"Arctic, life in a world of ice and snow" was nominated as best factual book for the August prize in 2016.Felix was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Josefin Nilsson, nature photographer, biologist and journalist, Vimmerby
Josefin has worked for Swedish radio's Nature Morning programme, amongst other things. Her nature photography projects often have their basis in environmental journalism. In her photography, she seeks out both the magic of nature and the story behind the motif. To a considerable extent her style is characterised by capturing atmosphere and the moment in a creative way. In 2015, she was part of the creation of Young Nordic Nature Photographers. Josefin has hadthree books of photographs published and has taken part in over thirty photography exhibitions including one at the Natural History Museum in Stockholm.Josefin was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2016.

Tidigare utställning: Jacob Dahlgren och Mari Rantanen

2017, 25 maj-20 augusti
Jacob Dahlgren, måleri, video, skulptur
Mari Rantanen, måleri

Jacob Dahlgren är målare, skulptör och konceptuell konstnär som i huvudsak arbetar med okonventionella material. Konstnären skapar abstrakta, dynamiska och interaktiva installationer med hjälp av vardagliga ting.

Individuella föremål tappar sitt ursprungliga ändamål och värde när de arrangeras till en del av någonting helt nytt. Förutom experiment med olika konstriktningar som konstruktivism, minimalism och popkonst förknippas Dahlgren med opkonströrelsen. Gemensamt tema för alla verk är att visa hur sammanflätad konsten och vardagen är.

Denna utställning visar en serie abstrakta målningar som är industriellt tillverkade utifrån vardagliga erfarenheter. Jacob Dahlgren är född 1970 i Stockholm. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1994-1999 och han tog sin M.F.A. 1999.
Jacob Dahlgrens hemsida

Mari Rantanen arbetar med geometriska och organiska former i sina bilder och hämtar influenser från konsthistorien och populärkulturen, t ex måleri, arkitektur och vardagliga miljöer. Med olika mönster och former skapar hon rumslighet och rörelse. Målningarna ska uttrycka energi, harmoni och olika känslor.

Måleriet är ett sätt att skapa struktur och uttrycka tankar visuellt. Maris önskan är att målningarna är öppna – att alla ska kunna hitta en personlig ingång in i dem. Mitt i det skrämmande kaos som världen nu befinner sig i har målningarna blivit platser man kan vila och läka såren på.

Mari Rantanen (f. 1956) bor och arbetar i Stockholm och New York. Hon studerade 1982–83 vid Pratt Institute, New York, USA och 1975–79 vid Konsthögskolan i Helsingfors. 1996-2005 var hon professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Mari Rantanens hemsida

English

Jacob Dahlgren is a Swedish painter, sculptor, and conceptual artist who works to a large extent with unconventional materials. The artist finds abstraction in everyday objects, which he employs to create dynamic interactive installations and performances.

When arranged, the individual objects lose their intended function, their original value, and become part of something completely new. Along with experimenting with such artistic styles of the twentieth century as Constructivism, Minimal Art, and Pop Art, Dahlgren also quotes from the Op Art movement.

A common theme for all the works is how art and our everyday life are intertwined.This exhibition contains a series of abstract paintings which are industrially manufactured from daily experiences.
Jacob Dahlgren was born in 1970, Stockholm, Sweden. He studied at The Royal Institute of Fine Art Stockholm between 1994-99 and he received his M.F.A. in 1999.
Jacob Dahlgren webpage

Mari Rantanen works with geometric and organic forms in her pictures and draws her influences from art history and popular culture, for example paintings, architecture and everyday life. Using various patterns and forms she creates space and movement. The paintings should express energy, harmony and different emotions.

Painting is a method of visually creating structure and expressing thoughts. Mari's wish is that the paintings are open – that everyone might find their own way of entering into them. In the midst of the terrifying chaos that the world currently finds itself, paintings have become places where people can rest and allow their wounds to heal.

Mari Rantanen (born 1956) lives and works in Stockholm and New York. She studied at the Pratt Institute, New York, USA from 1982 to 1983 and at the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland from 1975 to 1979. 1996 – 2005 she was a professor at the Royal Institute of Fine Art Stockholm.
Mari Rantanen webpage

Tidigare utställning: "Zoo World"

2017, 11 mars-14 maj.

Julia Lindemalm, fotografi.

Zoo World
Varje år besöker 700 miljoner människor en djurpark. Vi stannar i snitt 46 sekunder vid varje bur. Djuren beskådas som objekt medan den värld de egentligen tillhör krymper och krymper. Ständigt iakttagna försöker de förhålla sig till den konstgjorda värld vi placerat dem i. Genom att arrangera naturen efter våra egna önskningar ökar avståndet till det vi längtar efter – det vilda. Zoo World belyser vår obesvarade kärlek till djuren och ifrågasätter vår självpåtagna roll som härskare.

2011 började Julia Lindemalm besöka djurparker och resultatet är en fotografisk betraktelse som är såväl personlig som dokumentär. Zoo World innehåller bilder tagna på tio djurparker runt om i Europa, från Berlin till Borås. I utställningen ingår också foton från tigerägare i Texas och det krisdrabbade Sea World i Florida. Men den geografiska platsen är egentligen oviktig. Utställningen skildrar vårt förhållande till djur i fångenskap på ett existentiellt plan.

I videorummet visas bilder från serien Katt People om relationen till vårt populäraste husdjur.
Julia Lindemalm (f.1984) bor i Malmö och arbetar som bildjournalist. Hon är utbildad vid Mittuniversitet och Danmarks journalisthögskola och har utöver fotografi läst kritiska djurstudier vid Lunds universitet. I sitt konstnärskap utforskar hon människans relation till djur och för det tilldelades hon det första Lars Tunbjörk-priset 2016.

Julia Lindemalms hemsida

English

Zoo World
Each year 700 million people visit a zoo. On average we spend 46 seconds at each cage. The animals are viewed as objects whilst the world to which they truly belong shrinks and shrinks. Under constant observation they attempt to relate to the manmade world in which we have placed them. By arranging nature according to our own desires we push further away that which we yearn for – the wild. Zoo World highlights our unrequited love for animals and questions our self-appointed role as ruler.

Julia Lindemalm began visiting animal parks in 2011 and the result of these visits is a photographic reflection which is simultaneously personal and documentary. Zoo World comprises photographs taken at 10 animal parks in Europe, from Berlin to Borås. Included in the exhibition are photographs from tiger owners in Texas and from the crisis-hit Sea World in Florida. In reality, geographical location is unimportant. The exhibition portrays our relationship with animals in captivity on an existential level.

Pictures from the series of photographs entitled Katt People, showing our relationship with this the most popular of household pets, are in the Video Room.

Julia Lindemalm (born 1984) lives in Malmö and works as a photo-journalist. She studied at Mid Sweden University and the Danish School of Media and Journalism and, in addition to photography, read Critical Animal Studies at Lund University. In her art she researches human relationships to animals and for this she was awarded the inaugural Lars Tunbjörk prize for 2016.

Julia Lindemalm webpage

Tidigare utställning: "I den djupaste skog"

2016-2017, 10 december-19 februari.

Margit Brundin, keramisk skulptur
Annette Hammarén, grafik och måleri
Björn Olsson, film

Skog
Vegetationstyp som får karaktär av de trädarter och andra vedartade växter som ingår i vegetationen. Träden har en höjd av minst 5 m, och avstånden mellan träden bör inte vara mer än 30 m. Området bör vara så stort att det i förening med tätheten mellan träden betingar ett eget klimat, som skiljer sig från omgivningens.

Skogen omfattar såväl träden och undervegetationen (buskar, ormbunksväxter, örter, gräs, mossor, lavar och svampar) som alla övriga organismer som har anknytning till träden och marken. Skogen fungerar ofta som klimatreglerande faktor, och särskilt viktig är dess betydelse för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

Ur Nationalencyklopedin

Skog
Psykets och den kvinnliga principens rike. En plats för prövningar och invigning där okända faror lurar och mörker råder. Den som träder in i Den mörka skogen eller Den förtrollade skogen personifierar själen som möter det okända.

Skogen står också för dödsriket, för naturens hemligheter och för den andliga värld som människan måste tränga in i för att finna en mening med livet. Den kan också vara en bild för bristen på andlig insikt och andligt ljus, för det mörker människan hamnar i utan gudomlig vägledning. I invigningsriter symboliserar en tids avskildhet i skogen den död som föregår återfödelsen.

Ur Symboler – en uppslagsbok av J. C. Cooper

Länkar
Margit Brundin

Annette Hammarén
Björn Olsson

English

Forest
A type of vegetation which assumes the character of those tree and other tree-like plants which are present. Trees have a height of at least 5 m, and the distance between trees should not be more than 30 m. The area should be large enough that, in conjunction with the density of the trees, it creates its own climate, which differs from that of its surroundings.

Forest includes trees and undergrowth (bushes, ferns, herbs, grasses, mosses, lichens and fungi) as well as all other organisms that are linked to the trees and the ground. Forest often function as climate regulators, and their contribution to water retention is especially important. Forests are the Earth's largest producers of biomass.

From the Swedish National Encyclopaedia

Forest
The kingdom of both the soul and the female principle. A place for testing and inauguration where unknown dangers lurk and darkness reigns. Whoever steps into The dark forest or The enchanted forest personifies a soul meeting the unknown.

The forest also represents the kingdom of death, nature's secrets and the spiritual world which people must penetrate in order to find the meaning of life. It can also be a symbol for lack of spiritual insight and light, for the darkness that people find themselves in when they are without direction from the gods. In initiation rites time spent alone in the forest symbolises the death which precedes rebirth.

From An illustrated encyclopaedia of traditional symbols by J.C.Cooper

Links
Margit Brundin
Annette Hammarén
Björn Olsson

Tidigare utställning: "Nu ska vi berätta"

2016, 17 september-20 november.

Grupputställning med 8 konstnärer.

Medverkande konstnärer: Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm, Ella Tillema och Ola Åstrand.

Denna utställning har namnet "Nu ska vi berätta" eftersom många konstnärer idag arbetar med att berätta om, beskriva eller ifrågasätta omvärlden. Detta kan kasta ljus över vardagliga händelser och sätta in dem i ett större sammanhang som gör världen mer begriplig.

Berättelser kan även användas för att säga något om vilka vi är och vad som fyller våra tankar. De öppnar även upp ett fönster mot det omöjliga: allt det som skulle kunna hända i framtiden eller skulle ha hänt, om inte…

Den gyllene kopplingen mellan de deltagande konstnärerna i denna utställning, är att de i sina konstnärskap arbetar med berättande. Några av dem arbetar med berättande i serieform, andra i bildsviter, film, skulptur, måleri eller textil. De berättar om det vardagliga omkring oss, politik som formar vårt samhälle, vår historia, livet, döden och kärleken. Konstnärerna som visas här kommer från Köpenhamn i söder till Övre Soppero i Norrbotten i norr.

Välkommen att ta del av konstnärernas berättelser!

Utställningen är sammanställd av Eva Björkstrand

Konstnärernas hemsidor:
Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm,Ella Tillema och Ola Åstrand.

English

This exhibit is named "Let me tell you a story" because the work of many artists nowadays tells us about, describes or questions the world. This can shed light on things that happen on a daily basis and put them into proper context and in doing so the world becomes more understandable.

Stories can be used to tell of who we are and what we think of. They open a window onto the impossible: everything that could happen in the future or should have happened in the past, if only….

The common factor connecting the artists contributing to this exhibition is that they all work with storytelling in their art. Some of them work with storytelling using cartoons, others use pictorial suites, film, sculpture, painting or textiles. They tell of the day-to-day around us, politics that form our society, our history, life, death and love. The artists displayed here come from Copenhagen in the south to Övre Soppero within the Arctic Circle in the north.

We invite you to share in our artists' stories.
The exhibition is produced by Eva Björkstrand.

Tidigare utställning: David Svensson

Old World Rise Again

2016, 5 maj-14 augusti

David Svensson, installation

David Svenssons konstnärskap kretsar framförallt kring perception, seende, ljus och relationen till rumslighet, färg och måleriska aspekter. Hans arbeten spänner från det maximalt expansiva, det offentliga rummet, staden och våra sociala relationer, till den nästan tomma boksidan och ett mer intimt och småskaligt ateljéarbete.

I sin konst använder han sig ofta av befintliga föremål, s.k. readymades. Här möter vi övergivna material som påminner om en tid som flytt, samtidigt som de i sina nya sammanhang kan fyllas med andra betydelser och associationer.

Verket Old World Rise Again består av över 400 stycken äldre pressglaskupor som konstnären införskaffat på loppmarknader. Denna typ av lampkupor är idag ofta kasserade men de var mycket populära under 60- och 70-talet. Nu har de istället sammanfogats till en större helhet, som kan påminna om ett urbant landskap och föra tankarna till en futuristisk stad av glas. Även glastornen i verket Towers består av detta material. Verken bildar en länk mellan historien, samtiden och framtiden. Här växer en ny början fram ur det förflutna.

Sites och Absent Stories är verk som består av de första och sista sidorna från äldre böcker. Varje individuell sida är märkt av tiden, som om de bär på minnet av en historia. I collagen bildar de nu en ny skimrande målerisk enhet mot den vita bakgrunden.

I det lilla rummet visas ett bildspel med tomma skyltar som Svensson började fotografera i Budapest 2008 och fortsatt med sedan dess. Skylten har blivit en del av det urbana alfabetet och är med och formar vår stadsbild. Mitt i stadskärnan, högt upp på byggnaderna, reser sig väldiga skelett, inte sällan flera våningar höga. Budskapen; ordet och bilderna, är borta, och avsaknaden av språket bildar istället ett slags teckenspråk, en stumhet som blir till en ny form och en annan berättelse.

http://www.davidsvensson.net/

Lyssna på samtal med David Svensson

English

David Svensson's artistry predominantly revolves around perception, vision, light and the relationship between space, colour and picturesque aspects. His works range from the most expansive, public spaces, cities and our social relationships, to the almost empty pages of a book and more intimate and small scale studio work.

In his art he often uses existing objects, so-called readymades. We meet discarded material which reminds us of bygone times yet at the same time in their new context they provide new meaning and associations.

In his work Old World Rise Again, is made up of 400 older pressed glass lampshades which the artist has acquired from flea markets. These types of lampshade are often scrapped nowadays but they were very popular in the 60s and 70s. Now they have been brought together to form a larger whole, which is reminiscent of an urban landscape, and draws forth thoughts of a futuristic city of glass. Likewise, the glass tower in the work Towers is made of the same material. The work builds a link between the past, present and future. A new beginning grows from the past.

Sites and Absent Stories are works made from the first and last pages of old books. Each individual page is marked by time, as if they carry the memory of a story. In the collage they assume a new, shimmering, picturesque oneness against the white background.

In the small room a slideshow plays. David Svensson began photographing empty signboards in Budapest in 2008 and has continued to do so ever since. Signboards have become a part of the urban lexicon, and are a part of and shape our view of a city. Right in the heart of the city, at the very top of the buildings, these enormous skeletons, often several storeys high, rise up like graphic markers against the sky. The message, the words and the images are gone and the absence of language constitutes a sort of sign language, a muteness that turns into a new form and another narrative.

http://www.davidsvensson.net/

Kollage av konstverk

Tidigare utställning: Helena Blomqvist och Lars Brunström

2016, 6 februari-17 april

Helena Blomqvist, fotografi och Lars Brunström, skulptur

I den nya konsthallens första utställning möts verk av två konstnärer: Helena Blomqvist och Lars Brunström. Båda utforskar det som kan finnas strax bortom vår exakta verklighetsuppfattning. Deras motiv och teman känns lika välbekanta som främmande. Med precision och omsorg skapar de verk vars innehåll tycks existera i ett gränsland mellan verklighet och fiktion.

I Helena Blomqvists bildserie "Slumberland" får vi följa ett barn genom en dröm- eller fantasivärld. I denna värld blandas äventyr, utmaningar och fantasi. Där kan vi få sällskap av spännande djur i ett exotiskt landskap eller kanske upptäcka något nytt om oss själva och vår tillvaro. Besöker vi alla en främmande värld när vi slumrar, sover eller dagdrömmer?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström skapar mekaniska skulpturer som föreställer djur. De rör sig, men inte alls som deras riktiga släktingar ute i naturen. Istället är deras tempo och rörelsemönster förändrat, förvanskat. De upprepar en isolerad rörelse i en evighetsloop. Att stå bredvid och betrakta dessa djur ger oss möjlighet att fundera över frågor som berör människans förhållande till djur, natur och tidens gång.

http://www.larsbrunstrom.com/

English

The work of two artists meets in this exhibition: Helena Blomqvist and Lars Brunström. Both artists explore that which may exist just beyond our true reality. Their motifs and themes are as familiar as they are unfamiliar. With precision and care they create works whose content seem to exist in the borderland between reality and fiction.

In Helena Blomqvist's series of pictures entitled "Slumberland" we are allowed to follow a child through a dream or fantasy world. This picture world blends adventure, challenge and imagination. Here we can be accompanied by exciting animals in an exotic landscape or perhaps discover something new about ourselves or our surroundings. Do we all visit an unknown world when we doze, sleep or daydream?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström creates animated mechanical sculptures which represent animals. They move, but not at all as their real relatives out in nature do. Instead, their tempo and ways of moving are altered, distorted. They repeat a single movement on an infinite loop. To stand beside and observe these animals allows us the chance to contemplate questions concerning man's relationship to animals, nature and the passage of time.

http://www.larsbrunstrom.com/