Natur+konst =SANT

05 aug 14:00-15:00

Vi undersöker naturen och inspireras till eget skapande.

Workshop utomhus för familjer med barn från 7 år. Vi tittar närmare på naturen och skapar sedan en stund på dagens tema "spindelnät".

Samling i entrén på Falsterbo Strandbad.

Arr: Konsthallen på Falsterbo Strandbad och naturum Falsterbo.