Workshop: Natur+konst

07 aug 14:00-15:00

Natur+konst=sant

Vi undersöker naturen och inspireras till eget skapande.

Workshop utomhus för familjer med barn från 7 år. Vi tittar närmare på naturen och skapar sedan en stund på dagens tema.

Samling i entrén på Falsterbo Strandbad.

Arr: Konsthallen på Falsterbo Strandbad och naturum Falsterbo.