Vernissage: Lars Holm

25 maj

Lars Holm, akvareller.

”Jag målar av lust och nyfikenhet. Jag är fortfarande förväntansfull inför de bilder som jag ännu ej sett eller målat”
Hemsida: www.larsholm.nu

Utställningen presenteras kl. 14 tillsammans med konstnären.

Lars Holm (född 1953) bor och arbetar i Uppsala. Han är verksam som konstnär sedan 1975 och Förutom måleri har även scenografi och skulptur i is och snö ingått i det konstnärliga uttrycket.
Lars Holm undervisar sedan många år i akvarellmåleri vid bl.a. Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Nordiska Akvarellmuseet, SLU landskapsarkitektutbildning i Uppsala, samt på fristående kurser från Svalbard i norr till Barcelona i söder.

Lars Holm utgår ofta från olika teman och gärna stora format i sitt måleri. Denna utställning kommer att visa ansikten och skärvor i akvarell. Akvarellen är svårbemästrad och livfull och själva processen med pigment och flödande vatten ger ständigt nya spännande utmaningar. Han är representerad vid Statens Konstråd, samt ett flertal kommuner och landsting.