Utställning: Lars Holm

25 maj-18 aug

Lars Holm, akvareller.

Lars Holm (född 1953) bor och arbetar i Uppsala. Han är verksam som konstnär sedan 1975 och Förutom måleri har även scenografi och skulptur i is och snö ingått i det konstnärliga uttrycket.
Lars Holm undervisar sedan många år i akvarellmåleri vid bl.a. Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Nordiska Akvarellmuseet, SLU landskapsarkitektutbildning i Uppsala, samt på fristående kurser från Svalbard i norr till Barcelona i söder.

Lars Holm utgår ofta från olika teman och gärna stora format i sitt måleri. Denna utställning kommer att visa ansikten och skärvor i akvarell. Akvarellen är svårbemästrad och livfull och själva processen med pigment och flödande vatten ger ständigt nya spännande utmaningar. Han är representerad vid Statens Konstråd, samt ett flertal kommuner och landsting.

”Jag målar av lust och nyfikenhet. Jag är fortfarande förväntansfull inför de bilder som jag ännu ej sett eller målat” Lars Holm

Hemsida: www.larsholm.nu