Utställning: LA MER

17 okt-22 nov

Utställning av Östra Grevie Folkhögskolas andraårselever på Konst & Design

Fotografi, grafik, måleri, skulptur, textil och formgivning.

Östra Grevies andraårselever på Konst & Design har på olika sätt förhållit sig till havet i denna utställning. Vatten är förutsättningen för liv på jorden. Allt liv började i havet för fyra miljarder år sedan. Under denna väldiga tidsrymd har vi människor endast funnits ett kort ögonblick. Liksom livet själv först började i havet, så börjar människans liv i det inre hav som livmoderns fostervätska utgör.

Utställningens titel hav på franska (la mer), uttalas likadant som det franska ordet för modern (la mère). Denna ordlek leder tanken till en dubbel betydelse. Havet är samtidigt en symbol för ursprung - en urmoder - och det okända. Något som är dolt under ytan och som både kan locka och skrämma. Det djupa havet rymmer det okända bortom vår föreställningsförmåga och är till stor del fortfarande outforskat.

Havets vida horisont kan få oss att vilja ge oss av och att drömma oss bort. Men den kan även få oss att längta hem, att återvända. Verken i utställningen kretsar kring livet, tiden, vattnet, rörelsen och människans komplexa förhållande till sig själv och naturen.

Foto Linnéa Romeling.