Utställning: Emma Hartman

16 maj-16 aug

A Ballad for You

”Färgen framkallar målningen. Jag brukar arbeta på många målningar parallellt i ateljén. Jag startar med idén om olika färgmöten, ofta kopplade till en känsla eller en plats. En målning har alltid många målningar i sig innan den är klar”.

Emma Hartman är född 1974 i Örebro och bor och verkar i Stockholm. Efter studier vid Gerlesborgs konstskola i Stockholm erhöll hon sin konstnärliga examen vid Umeå Konsthögskola 2006.
Sedan examensutställningen på Bildmuseet i Umeå har Hartmans måleri presenterats i en rad separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands.
Hon har mottagit flera erkända stipendier som Rune Pettersons stipendium, Verner Åkermans stipendium och Palle Pernevi stipendium.

Emma Hartmans hemsida