Sportlov: Knoppvandring

21 feb 11:15-12:00

Knoppvandring med naturum. Lär dig känna igen träden under vintern! Samling: Entrén inne på Falsterbo Strandbad.