Konsthallens ateljé, "Mångstilat"

02 mar-12 maj

Välkommen in och skapa!

OBS! Ateljén är stängd 24/3, 7/4, 17/4, 5/5 och 11/5.

Fritt skapande i konsthallens ateljé med inspiration av utställningen Mångstilat.

Ateljén är öppen när utställningen är öppen (du hittar öppettider och utställningsperioder i kalendern). I vår ateljé får du skapa fritt med de material vi plockat fram. Kanske finner du inspiration efter att du har tittat på utställningen?

Ateljén är för alla åldrar och du får givetvis ta med dig det du skapat hem!

Observera att ateljén ibland kan vara stängd p g a andra aktiviteter, som man måste föranmäla sig till. Detta sker  24/3, 7/4, 17/4, 5/5 och 11/5. För mer information om dessa dagar, titta i vår kalender.