Bioblitz med naturum

25 maj 11:00-16:00

Bioblitzar genomförs årligen över hela världen för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden. Kom och gå som du vill. Strandskogen vid naturum Falsterbo. Samarr: Falsterbonäsets Naturvårdsförening och naturum Falsterbo.