Bioblitz och biologisk mångfald med naturum

23 maj 11:00-16:00

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag med aktiviteter för hela familjen!

Tillverka ett eget enklare bihotell till pollinatörer, spela Artbingo och vinn naturligt fina priser eller gå med på en av våra naturvandringar och bidra till nya arter i Bioblitz* Falsterbo. Kom och gå som du vill. Strandskogen vid naturum Falsterbo. Samarr: Falsterbonäsets Naturvårdsförening och naturum Falsterbo.

* En Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Vanligtvis äger det rum under 24 timmar och involverar experter och amatörer, som inventerar alla levande organismer inom området. Bioblitzar genomförs årligen över hela världen för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.