Konsthallen och ateljén har stängt

Verksamheten i konsthallen är avslutad. Därmed är också ateljén stängd.