Påsklov: Plankton IRL måndag-fredag kl 13:00

15 apr-19 apr

Visste du att växtplankton står för hälften av världens fotosyntetiska aktivitet? Naturum går ner till dammen och håvar plankton. Sedan visas plankton i uppförstorat format på filmduk. Få en inblick i vilka plankton som lever i havet och i sötvatten, varför de är så viktiga och hur de kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Plats: "Paus & Pyssel"-hörnan uppe på naturum. Ca 45 min.