Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

Kommunstyrelsen 2018-06-08 Kommunstyrelsen 2018-06-05 (PDF-dokument, 98 kB) 2018-06-13 2018-07-05 Kommunhuset Lena Ek
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14 Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14 (PDF-dokument, 126 kB) 2018-06-21 2018-07-13 Kommunhuset
Utbildningsnämnden 2018-06-11 Utbildningsnämnden 2018-06-11 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-06-21 2018-07-13 Kommunhuset Ann-Margarethe Kemvik
Kommunfullmäktige 2018-06-20 Kommunfullmäktige 2018-06-20 (PDF-dokument, 97 kB) 2018-07-02 2018-07-24 Kommunhuset Lena Ek
Nämnden för gemensam medborgarservice 2018-06-19 Nämnden för gemensam medborgarservice (PDF-dokument, 31 kB) 2018-06-28 2018-07-20 Kommunhuset Eva Malmberg
Kommunstyrelsen 2018-07-10 Kommunstyrelsen 2018-07-10 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-07-16 2018-08-07 Kommunhuset A-M Kemvik

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2018-07-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-07-19 (PDF-dokument, 110 kB) 2018-07-23 2018-08-14 Kommunhuset A-M Kemvik

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse