Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-05-22 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-05-22 (PDF-dokument, 207 kB) 2018-05-29 2018-06-25 Kommunhuset Julia Blomdahl
Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-05-29 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-05-29 (PDF-dokument, 209 kB) 2018-05-29 2018-06-25 Kommunhuset Julia Blomdahl
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-28 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-28 (PDF-dokument, 101 kB) 2018-06-04 2018-06-26 Kommunhuset
Valnämnden 2018-05-22 Valnämnden 2018-05-22 (PDF-dokument, 192 kB) 2018-05-31 2018-06-25 Kommunhuset
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-04 Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-04 (PDF-dokument, 109 kB) 2018-06-11 2018-07-03 Kommunhuset Christoffer Jönsson
Kommunstyrelsen 2018-06-08 Kommunstyrelsen 2018-06-05 (PDF-dokument, 98 kB) 2018-06-13 2018-07-05 Kommunhuset Lena Ek
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14 Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14 (PDF-dokument, 126 kB) 2018-06-21 2018-07-13 Kommunhuset
Utbildningsnämnden 2018-06-11 Utbildningsnämnden 2018-06-11 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-06-21 2018-07-13 Kommunhuset Ann-Margarethe Kemvik

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse
Kommunfullmäktige 2018-06-20 Kungörelse 2018-06-20 (PDF-dokument, 376 kB)