Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-03-29 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-03-29 (PDF-dokument, 107 kB) 2018-04-03 2018-04-25 Kommunhuset Christoffer Jönsson
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-03 Miljö- och byggnadnämnden 2018-04-03 (PDF-dokument, 127 kB) 2018-04-11 2018-05-03 Kommunhuset Mia Miettinen Wik
Kommunstyrelsen 2018-04-04 Kommunstyrelsen 2018-04-04 (PDF-dokument, 100 kB) 2018-04-13 2018-05-07 Kommunhuset
NGM arbetsutskott 2018-04-12 NGM arbetsutskott (PDF-dokument, 202 kB) 2018-04-16 2018-05-08

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse
Kommunfullmäktige 2018-04-25 Kungörelse 2018-04-25 (PDF-dokument, 384 kB)