Vellinge kommun får ny markentreprenör

Från och med den 1 april får Vellinge kommun en ny markentreprenör. Det är Väla Mark & Trädgård som tar över skötseln av grönytor i kommunen.

Du kan läsa mer om Väla Mark & Trädgård på deras webbplats.