Resegille för att fira att Omtankens Hus fått taklaget på plats

Idag var det taklagsfest på Omtankens hus i Höllviken för att fira att taket satts på plats. Bygget som påbörjades i maj 2016 kommer närmre färdigställandet, vilket kommer ske i januari 2018.

resegille

Skanskas distriktschef Helén Larsson Riis höll ett tal där hon framhöll Omtankes Hus som ett spjutspetsprojekt när det gäller hållbarhet. Siktet är inställt på att göra Omtankes Hus till en miljömässigt mörkgrön byggnad, den första av sitt slag i Malmöregionen.

Två tredjedelar av taket ska täckas med solcellspaneler vilket kommer göra att byggnaden producerar lika mycket energi som den förbrukar. Värme kommer man få från ett eget bergvärmesystem, med åtta borrade hål. När det kommer till materialval och användande av kemikalier görs detta utan några farliga ämnen och med tuffaste miljökrav.

Omtankens Hus kommer att bli ett äldrecentrum i kommunen och fastigheten kommer att bestå av 85 lägenheter samt en vårdcentral. Genom att ha allt under samma tak underlättar det för den äldre att få hjälp utifrån sina behov.

I bottenvåningen kommer det också finnas en restaurang som alla är välkomna att besöka.