Nya parkeringsplatser i Ö.Grevie och V. Ingelstad

I nästa vecka (vecka 15) påbörjas byggnationen av nya pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie.

pågatåg

Parkeringsplatserna kommer att ligga i anslutning till de respektive stationsområdena.

Västra ingelstad

35 parkeringsplatser varav två för elbilar. Grusplanen som idag används som parkeringsplats kommer att tas i anspråk för de nya parkerigarna. Återvinninsstationen kommer att finnas kvar.

Östra Grevie
23 parkeringsplatser.

- De här parkeringsplatserna är ett led i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Det ska vara enkelt att ta tåget till och från Västra Ingelstad och Östra Grevie, säger Jan-Åke Hansson, teknisk chef i Vellinge kommun.

Byggnationen väntas vara klar till sommaren.

Under hösten inleds etapp 2 i projektet och då bygger kommunen ytterligare en parkeringsplats vid respektive stationsområde i Östra Grevie och Västra Ingelstad.