Nu får Falsterbo ett eget stadsmiljöprogram

Vellinge kommun arbetar sedan flera år tillbaka med att stärka kommunens centrummiljöer med hjälp av stadsmiljöprogram. Nu har kommunstyrelsen fastställt ett stadsmiljöprogram för Falsterbo som visar en strategisk inriktning för utvecklingen av de offentliga miljöerna.

Falsterbo

I Vellinge kommun pågår ett aktivt arbete med kommunens centrummiljöer för att skapa platser som är trygga, har hög trivsel och är estetiskt tilltalande. Kommunen har därför sedan tidigare arbetat med stadsmiljöprogram för levande centrum och dess bidragande effekt till positiv stadsutveckling. I början av 2015 antogs delprogram för Skanör, Vellinge och Höllviken som i ett samlat grepp för respektive ort anger en strategisk inriktning över vilka stråk och platser som kommunen ska utveckla och hur de borde utvecklas.

Nu har det tagits fram ett nytt stadsmiljöprogram, denna gång över Falsterbo. Syftet är som tidigare att ange en strategisk inriktning för framtida utveckling av stråk och platser för att stärka Falsterbos attraktivitet. Visionen är att Falsterbo ska utvecklas som den lilla historiska staden intill havet, där hav och natur ständigt påverkar ortens utveckling.

Stadsmiljöprogram Falsterbo består av en strukturplan och tänkbara åtgärder kopplat till denna. Målsättningen är att stärka och uppmärksamma de kvaliteter som Falsterbo centrum har idag, till exempel den gamla charmen och det lummiga gaturummet.

De föreslagna åtgärderna är uppdelade på stråk och platser/områden. Bland stråkåtgärderna finns trafiksäkerhetsförbättring för gående och cyklister på Strandbadsvägen och Falsterbovägen. Bland plaståtgärderna finns upprustning av Gamla Torg och mindre åtgärder vid Falsterbogrillen. Åtgärderna är prioriterade och kommer att tas med i kommande budgetdiskussioner.

- Målet är att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen och en del i det arbetet är att utveckla och försköna de olika orterna utifrån deras specifika karaktär. När det gäller Falsterbo är det viktigt att värna men också stärka den unika och genuina Falsterbo känslan som finns. Det tycker jag man lyckas med på ett fint sätt i programmet, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).