Eldningsförbud i Vellinge kommun

Eldningsförbud råder i hela länet tills vidare. Sedan den 13 augusti är det återigen tillåtet att grilla i egen trädgård om vissa kriterier uppfylls.

eldningsförbud

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet innebär att all form av eldning utanför den egna tomten är förbjuden. Grillning i trädgården är återigen tillåten sedan den 13 augusti. ÄVen heta arbeten och yrkesmässig matlagning är nu återigen tillåten under vissa förutsättningar.

Följande kriterier måste uppfyllas för att man ska få grilla i egen trädgård

  • Grillen måste vara upphöjd från marken
  • Grillen måste befinna sig på ett säkert avstånd till brännbart material
  • Brandsläckningsutrustning måste finns tillgänglig.

Sedan den 13 augusti blir det också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.