Eldningsförbud i hela Skåne

Från och med den 23 maj råder eldningsförbud i Vellinge kommun. Förbudet gäller tills vidare.

eld

På grund av de senaste dagarnas varma och torra väderlek är det stor brandrisk i markerna och därför har nu eldningsförbud utfärdats för att minimera risken.

Vad innebär eldningsförbudet

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbud innebär att eldning utomhus är förbjuden och att grillning fritt i naturen inte är tillåten. Grillning får endast ske på egen tomt eller på iordningställda grillplatser där risken för brandspridning är liten och brandsläckningsutrustning finns.

Du får:

 • grilla med grillkol, briketter eller gas i en särskilt iordningsställd eldstad, t ex trädgårdsgrill
 • ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.
 • använda friluftskök om det uppställs så att torrt gräs eller mossa inte kan ta eld.

Du får inte:

 • göra upp eld eller grilla på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
 • kasta cigarettfimpar i papperskorgar om du inte först kontrollerat att de är helt släckta.
 • genomföra gräsbränning.
 • Använda engångsgrillar eftersom de lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna - Varna alla som hotas av branden.
 • Larma - Larma 112.
 • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.