Byggnationen av etableringsboende på Skanörs vångar återupptas

Arbetet med att bygga klart etableringsboende på Skanörs vångar har stått stilla i väntan på att ett nytt tillfälligt bygglov skulle beviljas. Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge Vellingebostäder i uppdrag att återuppta och färdigställa byggnationen.

Det förra tillfälliga bygglovet överklagades och upphävdes. Bakgrund och mer information om detta går att läsa här.

Vellingebostäder ansökte om ett nytt bygglov, och det beviljades av byggnadsnämnden den 3 mars.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april att ge Vellingebostäder i uppdrag att återuppta byggnationen av modullägenheterna på Skanörs vångar, avsedda för tillfälligt etableringsboende för nyanlända.

Vellingebostäder kommer nu att ansöka om startbesked, och kommer att återuppta arbetet så fort det är klart, troligen inom de närmaste veckorna.