Energirådgivare

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och organisationer i Vellinge kommun och fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och transporter. Rådgivningen är oberoende, opartisk och kostnadsfri.

Aida Zubic Prag är kommunal energi- och klimatrådgivare i Vellinge kommun. Du kan kontakta henne på telefon 040-42 51 62 måndagar-fredagar kl 10-12 samt tisdagar kl 14-18 och onsdagar kl 13-16. Du kan också få rådgivning via e-post energiradgivning@vellinge.se.

Detta kan du kostnadsfritt få hjälp med

  • Privatperson: energispartips, information om uppvärmningssystem, isolering, ventilation, belysning, hushållsapparater
  • Företag: effektiviseringsåtgärder, information om uppvärmningssystem, ventilationssystem, belysning, energieffektiv utrustning
  • Skola: gratis undervisningsmaterial för förskola, skolår F-5, 4-9 samt gymnasiet. Föreläsningar och lärarutbildning
  • Övrigt: transporter, föredrag, viss utbildning, arrangemang etc.

Vi kan inte hjälpa dig med besiktningsverksamhet eller vara delaktiga vid upprättandet av energideklarationer.

Du kan även låna elmätare på alla bibliotek i Vellinge, huvudbibliotek, filialer och bokbuss. Du får låna elmätaren i två veckor. Du kan läsa av förbrukningen i både kWh och pengar. Elmätaren kan kopplas till alla apparater med vanlig stickkontakt, som till exempel TV, dator, avfuktare, kyl/frys och lampor. Genom att regelbundet läsa av elanvändningen i bostaden och skaffa sig kunskap om hur mycket el enskilda apparater använder, kan man spara upp till 10 % av sin hushållsel bara genom att anpassa sina vanor.

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivningen i Skåne. På deras sida Skånes Energiportal hittar du massor med bra tips på hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan. På Energimyndighetens hemsida finns mer information och tips om bidrag och energibesparingsåtgärder.

Här kan du läsa om kommunens energi- och klimatarbete.