Bostäder och offentliga lokaler

Majoriteten, 84 procent, av invånarna i Vellinge kommun bor i villor eller småhus. Är du intresserad av ställa dig i kommunens bostadskö kontaktar du Vellingebostäder. Om du vill ställa dig i tomtkö kontaktar du Vellinge Direkt.

Det byggs på olika håll i Vellinge kommun. Det mesta byggandet sker på privat mark med privata exploatörer. Deras aktuella projekt går att läsa mer om på deras respektive hemsidor.

Bostadskö

Kommunens hyreslägenheter och bostadskö sköts av det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder AB.

Du som söker lägenhet kan anmäla intresse för nyproducerade lägenheter eller för lägenheter som redan finns.

Anmälan till kommunens bostadskö görs på Vellingebostäder AB:s webbsida. Du som inte har tillgång till dator kan kontakta Vellingebostäder AB via telefon på 040-42 60 70.

Vellingebostäders telefontid är: tisdag och torsdag, klockan 10.00-12.00.

Vellingebostäders besökstid är: tisdag och torsdag, klockan 13.00-15.00.

Tomtkö

Kommunen har en tomtkö, som du kan anmäla dig till. Tomterna är till för dig som vill bygga själv.

Anmälan till kommunens tomtkö gör du här. Har du frågor kontakta Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00.