Blanketter för Miljö, hälsa och livsmedel

Nedan hittar du de blanketter som rör miljö, hälsa och livsmedel.

Blanketter och eventuella bilagor skickas till angiven adress på blanketten.

Avfall

Avfallshantering, ansökan om undantag (PDF-dokument, 22 kB)

Avfallshantering, ansökan om uppehåll (PDF-dokument, 56 kB)

Enskilda avlopp

Anmälan av annan typ av toalett (PDF-dokument, 15 kB)

Enskild avloppsanläggning, anmälan (PDF-dokument, 20 kB)

Enskild avloppsanläggning, entreprenörens besiktningsunderlag (PDF-dokument, 436 kB)

Hälsoskydd

Bassängbad, anmälan (PDF-dokument, 19 kB)

Djurhållning inom detaljplanerat område, anmälan (PDF-dokument, 202 kB)

Hygienisk verksamhet, anmälan (PDF-dokument, 19 kB)

Registrering av lokal/anläggning (PDF-dokument, 21 kB)

Skolverksamhet, anmälan (PDF-dokument, 26 kB)

Solarieverksamhet, anmälan (PDF-dokument, 17 kB)

Klagomål

Klagomål, anmälan (PDF-dokument, 255 kB)

Livsmedel

Livsmedelsanläggning, anmälan (PDF-dokument, 26 kB)

Livsmedelsanläggning, anmälan om upphörande (PDF-dokument, 158 kB)

Miljöskydd

Anmälan av cistern (PDF-dokument, 86 kB)

Bekämpningsmedel, anmälan (PDF-dokument, 112 kB)

Bekämpningsmedel, ansökan, inom vattenskyddsområde (Excel-dokument, 506 kB)

Bekämpningsmedel, ansökan (PDF-dokument, 26 kB)

Brandfarlig vara, ansökan (PDF-dokument, 48 kB)

C-anläggning, anmälan (PDF-dokument, 142 kB)

Explosiva varor, ansökan (PDF-dokument, 54 kB)

Förorenad mark, anmälan om avhjälpandeåtgärder (PDF-dokument, 120 kB)

Kvicksilverförorenade avloppsrör, anmälan om sanering (PDF-dokument, 21 kB)

Registrering av U-anläggning (PDF-dokument, 31 kB)

Oljecistern, avställningsintyg (PDF-dokument, 21 kB)

Årsrapport för fordonsbranschen (PDF-dokument, 127 kB)

Strandskydd

Strandskydd, ansökan om dispens (PDF-dokument, 22 kB)

Värmepumpar

Värmepumpsanläggning, anmälan (PDF-dokument, 26 kB)

Värmepumpsanläggning, granneyttrande (PDF-dokument, 19 kB)

Blanketter för PCB

Här hittar du blanketter för inventering, anmälan och sanering av PCB.