Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadspriset

Vellinge kommuns samhällsbyggnadspris delas ut för insatser inom områdena miljö, arkitektur och samhällsbyggnad. Det går både att ansöka om priset eller komma med förslag på pristagare om vissa kriterier uppfylls. Pristagaren ska vara bosatt i Vellinge kommun eller ha sin verksamhet knuten till kommunen.

Kriterier

Samhällsbyggnadspriset delas ut för insatser inom områdena miljö, arkitektur och samhällsbyggnad. Nedan följer en rad kriterier, varav ett av dem måste vara uppfyllt:

Insatsen innebär användandet av en produkt, tjänst eller teknik som:

eller

eller

eller

Insatser som värnar

eller

eller

Notera att pristagaren ska vara bosatt i Vellinge kommun eller ha sin verksamhet knuten till kommunen.

Allmänna bestämmelser

Mottagaren av Samhällsbyggnadspriset får en prissumma på 10 000 kr. Samhällsbyggnadspriset delas ut i december på Kommunfullmäktige av Kommunstyrelsens ordförande. Om juryn gör bedömningen att lämplig pristagare saknas ett visst år, får juryn besluta att inte dela ut något samhällsbyggnadspris för det aktuella året.

Jury

Juryn består av Samhällsbyggnadschefen tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Juryn utser varje år en pristagare bland de som nominerats och som uppfyller kriterierna för priset.

Ansökan/Nominering till Samhällsbyggnadspriset

Priset delas ut varje år och ansökan, eller förslag på mottagare av Samhällsbyggnadspriset med tillhörande motivering, ska senast den 1 oktober 2021 ha inkommit till kommunen, antingen via e-post: vellinge.kommun@vellinge.se eller via post till:

Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Märk din ansökan med "Samhällsbyggnadspriset". Du behöver ingen särskild ansökningsblankett.

Tidigare vinnare

Samhällsbyggnadspriset 2020

Samhällsbyggnadspriset 2020 tilldelades Nya Bäckatorget i Skanör.

En ny plats har vuxit fram i Skanör som väcker minnet om forna tiders tågresor med sandknastret på perrongen och med det anrika stationshuset som kuliss. Där har den gamla Spelarebäcken inspirerat till en stiliserad bäck som ringlar sig över torget för att skapa mötesplatserna Bokplatsen, Träningsplatsen och Väntplatsen

Som en del av stadsmiljöprogrammet för levande centrum i kommunen har nu Nya Bäckatorget omvandlats till en mysig och grön innergård mitt i centrala Skanör. Ett gemensamt vardagsrum där människor vill vistas och umgås.

Publicerad:
19 augusti, 2020