Hoppa till innehåll

Parker och grönområden

På kommunens skötselkarta hittar du vilka parker och grönområden som Vellinge kommun sköter. Vi beskriver också hur gräs och vägkanter sköts.

Självservice

Gräsmattor och grönområden på allmän mark är ofta kommunens ansvar, men inte alltid. Vellinge kommuns skötselkarta kommunal mark visar vilka områden som kommunen ansvarar för att sköta.

De ytor som är klickbara sköts av kommunen, övriga ytor sköts av andra, till exempel vägföreningar eller Trafikverket.

Ordlista för skötselkartan:

Bruksgräsmatta betyder en enkel, klippt gräsmatta. Här ska man kunna ha picknick, leka och spela bollsporter. En bruksgräsmatta brukar klippas 12-16 gånger per år.

Ängsytor är gräsytor där man har valt att ha en enklare skötsel. De klipps en gång per år, på sensommaren efter att blommorna har blommat klart och deras frön har ramlat ner på marken. På ängsytorna växer många olika slags gräs och blommor. De ger mat till insekter och är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vägkanter klipps en gång om året, efter midsommar. På vissa platser klipps det oftare därför att trafiksäkerheten kräver det. Det gäller till exempel korsningar.

Skötsel av träd och buskar

Förutom gräsytorna så sköter kommunen också träd och buskar inom grönområdena. Vad för slags skötsel det handlar om varierar stort. Träden vid gator i centrum kräver mer skötsel än träden i kommunens naturområden. I skogsliknande miljöer görs normalt väldigt lite åtgärder, eftersom det brukar vara det som är bäst för den biologiska mångfalden.

Arbetet utförs av ett företag

Vellinge kommun anlitar ett företag som utför skötseln av kommunens grönytor.

Så här gör du för att felanmäla

Om du ser att gräset inte har blivit klippt på en kommunal yta så kan du använda e-tjänsten "Felanmälan - belysning, gator och stränder".

Kommunala parker

Här kan du läsa mer om Falsterbo stadspark

Publicerad:
28 september, 2018
Senast uppdaterad:
13 augusti, 2020