Hoppa till innehåll

Enskilda brunnar

Om man inte har kommunalt dricksvatten, utan egen brunn, är det viktigt att veta vilken kvalitet dricksvattnet har.

Provtagning av dricksvatten

Vatten innehåller flera olika ämnen med varierande betydelse för människors hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten och skicka vattenprovet till ett laboratorium för analys.

Det finns ett antal ackrediterade laboratorier i landet. De två största är SYNLAB och Eurofins:

Beställ analys hos SYNLAB Beställ analys hos Eurofins

Om man väntar barn eller har barn under ett års ålder så hjälper kommunen till med provtagningen och står även för analyskostnaden. Kontakta miljöenheten i Vellinge kommun för att få hjälp med ett så kallat spädbarnsprov.

Rådgivning

Om du behöver råd kring analyssvaret kan du kontakta miljöenheten för att diskutera kring orsakerna till de förhöjda parametrarna.

Mer information kring brunnsvattenkvalitet hittar du i Livsmedelsverkets informationsblad:

Att anlägga egen brunn för bra brunnsvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Du som brunnsägare har möjlighet att skydda din brunn bättre genom att registrera den i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att registrera brunnen är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn. Framför allt kan en registrerad brunn öka chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i e-formuläret nedan.

SGU:s inrapporteringsformulär till Brunnsarkivet

Senast uppdaterad:
23 september, 2020