Hoppa till innehåll

Kommunalt dricksvatten och vattenkvalitet

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen. Om du ska ansluta till det kommunala ledningsnätet kan du anmäla det via e-tjänsten nedan.

Självservice

Vattenkvalitet

Vellinge kommun tar varje månad ut dricksvattenprover för analys i olika punkter i kommunen. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Senaste analysen visar att kommunens dricksvatten är tjänligt.

Tjänligt innebär att dricksvattnet uppfyller alla kvalitetskriterier enligt Livsmedelverkets föreskrifter. Tjänligt med anmärkning innebär att dricksvattnet är ofarligt för hälsa men kan ha anmärkningar på vissa analysparametrar. Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning på grund av att hälsorisker föreligger.

Flera analysparametrar bedöms

Turbiditet (grumlighet), lukt, färg, konduktivitet (salthalt), pH, ammonium, aluminium, järn, mangan, odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier, E. coli och koliforma bakterier är de analysparametrar som bedöms.

Vatten från Vombsjön

Sedan början av 2006 har hela Vellinge kommun Sydvatten som dricksvattenleverantör. Vattnet kommer huvudsakligen från Vombverket. Precis som kommunen genomför också Sydvatten kvalitetsmätningar på dricksvattnet. Sydvatten mäter då det vatten som lämnar Vombverket. Du kan hitta mätstatistiken för deras olika kemiska parametrar på Sydvattens webbplats.

Senast uppdaterad:
22 september, 2020