Hoppa till innehåll

Åtgärder för att säkra vattenförsörjning

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det blir även allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög.

Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.

Sydvatten går nu tillsammans med delägarkommunerna ut med en vädjan till alla invånare att spara på vatten så mycket som möjligt för att undvika att införa bevattningsförbud. Det finns ett antal kommuner som redan har infört bevattningsförbud, exv. Båstad kommun.

Frågor och Svar

Varför måste vi spara på vattnet?
Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunernas distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Vilka berörs?
Vädjan om att spara på vatten kommer från Sydvatten och berörda kommuner är: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. I Båstad kommun har bevattningsförbud införts.

Hur länge ska jag spara på vattnet?
Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på en använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

Varför kan inte Sydvatten och kommunerna leverera mer vatten när behovet finns?
Nu har vi haft en väldigt lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Sydvatten vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men hoppas också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen. Där finns även begränsningar i kommunernas distributionssystem när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning.

Om råvattnets förändring och några av de åtgärder som görs
Sydvatten arbetar för närvarande med kapacitetshöjande åtgärder både vid Vombverket och Ringsjöverket. Åtgärderna syftar till att öka både den långsiktigt hållbara kapaciteten och kapaciteten under timmar med mycket hög produktion.

Vid Ringsjöverket har behovet av kapacitetshöjande åtgärder ökat till följd av en förändrad råvattenkvalitet under senare år (mer humusämnen i vattnet). Sydvatten arbetar med att göra avskiljningen effektivare, vilket förväntas ge en ökad kapacitet under kommande år.

Vid Vombverket pågår ett omfattande arbete inför en större utbyggnad av kapaciteten som beräknas var genomförd inom cirka 2 år.

Genom att fylla vattentornen under tider då vattenverken är mindre belastade kan produktionstopparna under dygnet minskas. Sydvatten och ägarkommunerna samarbetar för att styra påfyllningen av vattentornen till tidpunkter med lägre belastning i vattenverken. Detta är ett sätt att effektivt och på kort sikt hantera kapacitetsbegränsningar i distributionskedjan.

Vad gör Vellinge kommun för att spara vatten?

Åtgärder på kort sikt
Vellinge kommun kommer att se över kommunens egen användning av vatten, genom minskad bevattning, stänga av de fontäner som inte har slutna system och se till att nödvändig bevattning av planteringar och idrottsanläggningar sker nattetid eller tidiga morgnar. I de fall det finns möjlighet att använda egna brunnar för bevattning kommer man att göra det.

Kommunen håller också på att installera en ny vattenkiosk som ska leverera så kallat ”tekniskt vatten”, d.v.s. vatten som inte är avsett som dricksvatten utan kan användas för bevattning eller andra ändamål. Vattnet i vattenkiosken är grundvatten som pumpas upp kontinuerligt för att förhindra en alltför hög grundvattennivå.

Vårt främsta mål nu är att se till att vi har vatten i ledningarna, så att inte systemen blir trycklösa och kvaliten på dricksvattnet riskerar att försämras. Om förbrukningen fortsätter att vara hög kan det därför bli aktuellt att strypa vattentillgången i vissa områden, vilket leder till ett lägre tryck i systemen. Detta görs för att alla ska kunna få vatten i kranen – om än med lägre tryck – och för att vi ska kunna säkerställa den goda kvalitet på vattnet som vi är vana vid.

Långsiktigt arbete
Vellinge är en expansiv kommun och det har tillkommit mycket bostäder de senaste åren och vi har sett att det tidvis kan bli problem med lågt tryck i vissa delar av nätet. Det pågår därför en utredning för att se över hela vattenledningsnätet och undersöka var man behöver förstärka systemen. Detta syftar till att ge en säker och tillförlitlig vattenförsörjning i alla delar av kommunen, året om.

Dricksvattensystemen kommer dock inte att kunna dimensioneras för en så extremt hög förbrukning som vi ser under dessa varma sommardagar utan här måste vi hjälpas åt att ta ansvar och minska vattenförbrukningen.

Bra att veta:

Publicerad:
26 juni, 2020