Hoppa till innehåll

Marklov för trädfällning

Vellinge har mycket vacker och värdefull natur. Många områden i kommunen har särskilda bestämmelser för bland annat att fälla träd. Detta är för att skydda den värdefulla naturen.

Självservice

Det krävs ofta marklov för att fälla träd

Beroende på var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning om trädets diameter är 20 cm eller mer, i en del detaljplaner kan det vara andra diameter som gäller. Trädet mäts på den del som har den största diametern. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött.

Intyg från certifierad arborist kan behövas om handläggaren kräver det. Certifikatet ska skickas in till kommunen.

Vid beskärning av träd ska en trädkrona sparas. Kontakta gärna någon som beskär träd yrkesmässigt så trädet inte tar skada. Toppkapade träd kan räknas som avverkade.

I en del detaljplaner finns det krav på återplantering om man vill fälla ett träd.

Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger i ett område där det krävs marklov för att fälla träd.

Karta över områden som kräver marklov för trädfällning

Olovlig trädfällning

Du får lov att rensa sly och ta bort rotfällda träd men i övrigt behöver du, om du bor i ett område med marklovsplikt, ansöka om marklov innan du fäller trädet. Om du fäller ett träd som kräver marklov kan du få böter. Om du anser att någon annan fällt träd olovligt kan du göra en anmälan om olovlig trädfällning. Det kan du göra via vår självservice.

Olovligt byggande

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov

Situationsplan i skala 1:500

Andra handlingar

Publicerad:
14 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 november, 2019