Hoppa till innehåll

Beställa ritningar

I vårt arkiv finns ritningar och andra handlingar som tillhör fastigheten. Ur arkivet kan vi ta fram ritningar som du kan använda som underlag för en lovansökan. Här finns också de beslut som fattats i lov och anmälningsärenden.

Viktig information angående ritningsbeställningar!

För tillfället tar vi inte emot fysiska besök till ritningsarkivet.
Ni kan istället mejla in till bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se alternativt ringa växeln under telefontiderna*, då kan de koppla er till ansvarig administrativ handläggare.

*Telefontiderna är 10-12 på vardagar samt 16-18 på tisdagar.

Vi på bygglovsenheten kommer att digitalisera vårt fysiska arkiv i sex olika omfattade skeden. Detta innebär att handläggningstiden för utskick kommer att öka och det är svårt att bedöma hur mycket längre. Vi ber er därför om överseende.

Vanligtvis finns det ritningar på fasader, planritning över rummens uppdelning samt situationsplan som visar hur huset är placerat på tomten. Det kan även finnas konstruktionsritningar, vatten- och avloppsritningar över huset och på tomten, samt ventilationsritningar.
Vad som däremot inte finns i vårt arkiv är el-, tele- och inredningsritningar.

Du kan själv hitta detaljplaner och bestämmelser för din fastighet:

Gällande detaljplaner

Om du vet vilka ritningar du behöver kan du skicka din beställning till ritningsarkivet bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se
Ange vilken fastighet det gäller, fastighetsbeteckning eller adress

Du får normalt din beställning inom en till två veckor, större beställningar kan ta längre tid.
När du beställer ritningskopior kan det vara förenat med en kostnad.

Behöver du hjälp att beställa ritningar?

En del fastigheter innehåller många ritningar och handlingar så det kan ibland vara svårt att veta vad man behöver. Då får du gärna kontakta oss på telefon.

Telefonkontakt via Vellinge Direkt 040-42 50 00

Kostnader för ritningsbeställningar

Papperskopior

Kostnaderna avser både färg- och svartvita kopior.

Elektroniska kopior

Digitala ritningar som levereras via mail 0 kr

Skanning: Sida 1-9 sidor 0 kr därefter 50 kr + 2 kr/efterföljande sida

Vid framställning av stora mängder skannade handlingar debiteras en avgift på 350 kr per påbörjad halvtimme.

Kostnaden för kopior är enligt ett beslut från kommunstyrelsen 2015-11-18 Ks § 197

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2020