Datum
10 maj
Tid
09:00 - 11:00
Plats
Falsterbo fyr

Besök Falsterbo fågelstation

Hur går fågelflyttning till? Vad har fångats och ringmärkts idag?

Besök på fågelstationen vid Falsterbo fyr.
Duktiga guider berättar engagerat för alla åldrar. Barn
i vuxens sällskap särskilt välkomna. Samling utanför
fyrträdgårdens västra sida kl. 9. Arr: Falsterbonäsets
Naturvårdsförening.

Arrangör: Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Adress:

Telefon:

Publicerad:
11 februari, 2020