Till Vellinge kommuns startsida

Följ oss på Facebook

Vellinge Lärcenter katalog 2017/2018

Vår vision

Språkcafé på onsdagar kl. 13-14

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Vellinge innefattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Välkommen till Vellinge Lärcenter!

Vellinge Lärcenter erbjuder Komvux, SFI och SUV

För att få veta mer om just den utbildning som du är intresserad av klickar du i menyerna ovan eller direkt på länkarna nedan. Där hittar du information om ansökningstider, hur du ansöker, behörighet, kursutbud etc.

Nu är den nya katalogen här!

Katalogen för 2017/2018 finns nu att hämta hos oss eller på ditt bibliotek! Läs mer

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) finns på både grundläggande och gymnasial nivå. All vuxenutbildning i Vellinge kommun anordnas i eller genom Vellinge Lärcenter.

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Svenska för invandrare (SFI)

Grundläggande utbildning för vuxna som inte har svenska som modersmål. Målsättningen med SFI är att ge dig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Svenska för invandrare (SFI)

Särskild utbildning för vuxna (SUV)

SUV är en skolform för vuxna som har begåvningshandikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Särskild utbildning för vuxna (SUV)