Du betalar avgift för ordinarie förskola juni-augusti

Du som har barn i åldern 3-5 år betalar under terminerna avgift för två olika delar av förskola, vanlig förskola och allmän förskola. Allmän förskola består av 15 timmar och är gratis.

Under sommarlovet drivs endast vanlig förskola och du betalar därmed ordinarie avgift under sommarlovsperioden from 14 juni och tom 22 augusti.

Du kan läsa mer under Avgifter och regler