Anmälan och avgifter

Här hittar du information om hur du anmäler dig till Vellinge kulturskola Artisten, avgifter samt regler för avanmälan.

När är sista datum för att anmäla sig till kulturskolans kurser?

Du kan anmäla dig när du vill. Antalet platser i många kurser är begränsade. Erhåller du inte en plats direkt ställs du i kö. Löpande intagningar görs.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via Kulturskolans e-tjänst på https://e-tjanster.vellinge.se/VKA
Anmälningsblankett finns också som pdf-fil här på hemsidan under "Relaterade dokument".

Kan jag anmäla sig till flera kurser?

Ja, du kan delta i flera kurser samtidigt.

Får jag garanterat det ämne jag söker?

Antalet platser i kurserna är begränsat. Om du inte antas till ett visst ämne kan du välja att stå kvar i kö. När det finns en ledig plats hör vi av oss. För att behålla din köplats måste du anmäla dig på nytt inför varje läsår. Kontakta kulturskolan senast den 15 maj för att aktualisera din köplats.

Avanmälan

Avanmälan MÅSTE göras skriftligt. Avanmälan görs av vårdnadshavare antingen e-tjänsten https://e-tjanster.vellinge.se/AAK eller via mail till kulturskolan@vellinge.se.
Betalningsskyldighet kvarstår även om du säger upp din plats under pågående termin.

Elev som återanmäler sig men inte antar sin plats debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Om elev inte önskar fortsätta på vårterminen ska detta meddelas expeditionen skriftligt senast den 15 dec. Om så ej skett debiteras full avgift för vårterminen.

Återanmälan

Ska jag återanmäla mig om jag vill fortsätta nästa läsår?
Ja. Du gör återanmälan via e-tjänsten https://e-tjanster.vellinge.se/AAK eller på återanmälningsblankett som du hittar här på hemsidan. Gäller kurser som är fleråriga.
Återanmälan görs senast den 15 maj.

Elev som återanmäler sig men inte antar sin plats vid höstterminsstarten debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Vad kostar det?

Verksamheten är avgiftsbelagd och räkningar skickas ut terminsvis enligt nedan. Med reservation för ändring.

Terminsavgift

Instrumentalundervisning och solosång 1400 kr

DJ 1400 kr

VISA 1400 kr

Teater, Musikal  900 kr

Bildmix, Bild och form, Serieteckning 750 kr

Kreativt skrivande 750 kr

Film, Foto, Animation 750 kr

Dans 750 kr

Musikmix 750 kr

Musikverkstad 750 kr

Kör 450 kr

MASTER - fördjupningskurs 3550 kr

Hyra

Instrumenthyra, per termin 450 kr

Övrigt

Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen. Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter den 1 november respektive den 1 april. Avgiften inkluderar inte notmaterial och liknande.

Vi garanterar minst 28 lektioner på ett läsår, om inget annat anges. Intensivkurser och workshops debiteras direkt.

E-tjänst

Här gör du din nyanmälan

E-tjänst för anmälan

Här gör du din återanmälan eller avanmälan

E-tjänst för återanmälan/ avanmälan

Anmälningsblanketter

Längre ned på denna sida hittar du under rubriken "Relaterade dokument" blanketter för
nyanmälan och åter/avanmälan.