Elever i annan gymnasieskola

Information till dig som bor i Vellinge kommun och går på annan gymnasieskola än Sundsgymnasiet. Här kan du läsa om busskort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift.

Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever i Vellinge kommun betalar en avgift för skolmat, oavsett vilken skola de går på. Detta gäller även för de elever som får matkuponger.

Avgiften är 800 kronor per termin.

Busskort för gymnasieelever

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i Vellinge kommun

Elever på Sundsgymnasiet som är bosatta i kommunen har rätt till busskort om de har minst 6 km från hemmet till skolan. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Utdelning

Busskort delas ut i samband med skolstart av mentorerna. Första skolveckan går det även bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Borttappat och avmagnetiserat kort

Om ditt busskort skadas, avmagnetiseras eller förloras, vänd dig till Gunilla Steendam på Borgen, tel. 040-42 56 03.

En administrativ avgift på 300 kronor (kortbetalning) debiteras vid nytt busskort när det gamla är skadat eller förlorat. Ingen avgift när det gäller avmagnetiserade busskort.

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som är berättigade till busskort/resebidrag erhåller detta från respektive hemkommun.

Elever bosatta i andra kommuner hänvisas till respektive hemkommuns hemsida.

Elever bosatta i Vellinge kommun som går på gymnasiet i annan kommun

Elever som är bosatta i kommunen och går i gymnasiet i en annan kommun har rätt till busskort. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Tänk på att ansöka om detta i god tid innan skolstart.

Utdelning

Du som kommer att studera vid en gymnasieskola i annan kommun kan hämta ditt busskort på kommunhuset i Vellinge fredagen den 18 augusti kl. 15.00 – 17.30. Har du inte möjlighet då, går det bra att hämta busskortet under vecka 34. OBS! Glöm inte att ha legitimation med dig.

Inackorderingstillägg

Elev i annan kommunal gymnasieskola

Om du har lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du inackordera dig på orten och söka inackorderingstillägg. Tillägget kan sökas av dig som har mer än 45 kilometers resväg till skolan alternativt har mer än två timmars restid per dag. Blir du beviljad inackorderingstillägg är du inte berättigad till busskort.

Ansökan lämnas in en gång per läsår och kan inte göras retroaktivt för föregående termin. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Ansökningsblanketten hittar du till höger under relaterade dokument.

Elev som går på fristående gymnasieskola

Om du går på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg via CSN, centrala studiestödsnämnden.