Elever i annan gymnasieskola

Information till dig som bor i Vellinge kommun och går på annan gymnasieskola än Sundsgymnasiet. Här kan du läsa om busskort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift.

Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever i Vellinge kommun betalar en avgift för skolmat, oavsett vilken skola de går på. Detta gäller även för de elever som får matkuponger.

Avgiften är 800 kronor per termin.

Busskort för gymnasieelever

De elever som läser gymnasiet i annan kommun får ett busskort. Busskortet hämtas i kommunuset i Vellinge mot uppvisande av legitimation, pass eller antagningsbesked. Adress: Norrevångsgatan 3, Vellinge.

Kortet kan hämtas i receptionen på följande tider:

  • Onsdagen den 10 augusti kl. 16-19 för årskurs 3
  • Torsdagen den 11 augusti kl. 16-19 för årskurs 2
  • Fredagen den 12 augusti kl. 15-17 för årskurs 1
  • Eller under ordinarie öppettider under vecka 33, oavsett årskurs.
  • Vid frågor, kontakta Vellinge Direkt: 040-42 50 00.

Under terminens fem första dagar får du åka till och från skolan utan busskort.

Kortet gäller för hela läsåret 2016/2017.

Kortet gäller helgfria vardagar klockan 03.00-20.00. Resan måste påbörjas senast klockan 20.00. Vid byte gäller detta sista delsträckan.

Kortet gäller även under skollov (ej jullovet), men inte lördag och söndag, röda dagar eller andra helgdagar.

Du som ansöker om inackorderingstillägg från kommunen eller från CSN är inte berättigade till busskort. Du som är äldre än 20 år är heller inte berättigad till busskort från hösten det år du fyller 20.

Förlorat eller förstört busskort

Om ditt kort har blivit stulet, du har tappat det eller det har skadats kan du kvittera ut ett nytt på kommunhuset mot en avgift på 300 kronor. Mot uppvisande av legitimation. Tänk på att vi endast tar betalt med kort om du skulle behöva ett nytt busskort.

Inackorderingstillägg

Elev i annan kommunal gymnasieskola

Om du har lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du inackordera dig på orten och söka inackorderingstillägg. Tillägget kan sökas av dig som har mer än 45 kilometers resväg till skolan alternativt har mer än två timmars restid per dag. Blir du beviljad inackorderingstillägg är du inte berättigad till busskort.

Ansökan lämnas in en gång per läsår och kan inte göras retroaktivt för föregående termin. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Ansökningsblanketten hittar du till höger under relaterade dokument.

Elev som går på fristående gymnasieskola

Om du går på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg via CSN, centrala studiestödsnämnden.