Mat, lunch i grundskolan

Vi är stolta över våra KRAV-certifierade kök som dagligen serverar barnen/eleverna god, ekologisk mat av mycket hög kvalitet! Maten lagas från grunden och när doften av nybakat bröd sprider sig i korridorerna är det lätt att känna matglädje! På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med kosten på Vellinge kommuns skolor och förskolor, länkar till matsedeln och kökens miljöpolicy. Måltiderna i den pedagogiska verksamheten ska vara goda, varierade, näringsrika och serveras i en lugn och trivsam miljö. På varje skola ska det finnas en restaurang och välutbildad kökspersonal. Skolrestaurangerna ska arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi kvalitetssäkringsverktyget Skolmatssverige.se

Köksmästarna 2015
Köksnätverket i Vellinge kommun, uppifrån och ner: Johan Stjernfeldt, David Gustavsson, Rickard Hansson, Christopher Öberg, Mats Holmström, Jonas Persson, Mikael Andersson, Andreas Rank, Jimmie Bogge, Christer Nyman, Fredrik Ljung

Vad blir det för mat?

Matsedeln hittar du på din grundskolas hemsida, i V-klass eller via appen Skolmaten (till iPhone eller Android).

Allergi och specialkost

Om du behöver specialkost på grund av allergi, religösa eller etiska skäl får du mat anpassad efter dina behov. Prata med måltidspersonalen i din skolrestaurang, eller administartionen, på din skola så får du en blankett för anmälan av specialkost. Tänk på att om du ska ha specialkost på grund av allergi behöver vi även ha ett läkarintyg för att kunna erbjuda ditt barn säker mat.

Möjlighet att påverka

Som elev eller vårdnadshavare på någon av våra skolor är du alltid välkommen att vända dig till din skolas köksmästare för att ställa frågor eller lämna synpunkter!

På varje skola ska det dessutom finnas matråd där elever, lärare och kockar sammarbetar för att utveckla måltiderna och måltidssituationen. Vi använder även elev och personalenkäterna som finns i verktyget Skolmatssverige.se för att årligen undersöka vad elever och personal tycker om skolmaten och måltidsmiljön. På flera av våra skolor har vi även matråd där vårdnadshavarna ges möjlighet att engagera sig. På andra har man möjlighet att engagera sig genom verksamhetsråden. Det är ett forum där representanter för politiker, skolledning, pedagoger och vårdnadshavare träffas för att diskutera frågor som rör skola, förskola och fritidshem. Om du är intresserad kan du kontakta din skolas administration.

Tångvalla

Skolmatsverige.se

I Vellinge kommun har vi ett politiskt beslut på att samtliga Vellinge kommuns skolkök ska arbeta med kvalitetssäkringsverktyget Skolmatsverige.se. Skolmatsverige är ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Verktyget är resultatet av ett sammarbete mellan bla. folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SKL- Sveriges kommuner och Landsting. Läs gärna mer på Skolmatsverige.se

White Guide Junior

Tina Nordström på White Guide Junior 2016

White guide junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten kring skolmåltiden. Juryn besöker ca 300 nominerade skolor och bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Utav dessa går ca 60 vidare till att få ett omdöme i boken White Guide Junior. (Tänk Guide Michelin) Vinnarna koras med pompa och ståt på White Guide Junior galan där ca 500 av Sveriges absolut bästa skolkockar, måltidspedagoger, politiker, måltidschefer chefer deltar. De senaste två åren har galan hållits på Malmö Live i Malmö och är en stjärnspäckad tillställning med skolmatsengagerade digniteter inom matsverige såsom Tarek Taylor, Tina Nordström, Leif Mannerström och Thomas Drejing.

År efter år fortsätter Vellinge att placera sig i den absoluta toppen, något vi förståss är mycket stolta över! För att vi ska lyckas krävs ett engageman och sammarbete genom alla led. Alla behövs om man ska stanna kvar i toppen. Politiker, rektorer, administrativa chefer, kockar och pedagoger- tillsammans ger vi Vellinge kommuns elever skolmat i världsklass!

Satsning på ekologiskt

Offentlig sektor i Sverige har som mål att 25 procent av maten ska vara ekologisk, men i Vellinge satsar vi högre än så! Minst 50% ekologiska livsmedel ska vi ha och de flesta kommunala skolor och förskolor ligger idag betydligt högre än så. Vi fortsätter hela tiden att utvecklas och i skrivande stund ligger Vellinge kommuns skolkök på hela 73% ekologiska råvaruinköp, något som är helt unikt i landet! Arbetet är en del av Vellinge kommuns lokala miljömål som säger att "inköpen av ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet bör i enlighet med kommunens upphandlingspolicy öka" . Vi har även arbetat fram en egen miljöpolicy för de kommunala köken.Miljöpolicy för Vellinge kommuns skolkök (PDF-dokument, 61 kB)

Stort intresse för hållbar utveckling

Det är roligt att det är så många ute i landet som uppmärksammar det fantastiska arbete som Vellinges kommunala kök gör i vår satsning på hållbar utveckling. Här kan du ta del av två artiklar i Magasin Måltid, och SvD där vi beskriver lite mer om hur vi arbetar för att uppnå så goda resultat.

"Hållbar utveckling, KRAV 90%"
"vellinge kommun, en framgångssaga" Magasin Måltid
SvD (PDF-dokument, 448 kB)

Vi vann ekomatsligan 2015 och 2016!

Ekomatsligan 2016 Vellinge kommun (3)
Varje månad samlar vi in uppgifter om andel ekologiska inköp från våra kockar och i år vann vi åter igen första pris i ekomatsligan! Under 2015 låg andelen ekologiska livsmedel på hela 72%, vilket gör oss till landets bästa kommun! Vi vann också Ekobrödspriset med högst andel ekologiskt mjöl och bröd (57%). Prisutdelningen skedde under pompa och ståt i Stockholm. Köksmästarna David Gustavsson, Jimmy Jensen, Mats Holmkvist och Mikael Anderson var där och representerade Vellinge kommun.
Länk till EkoMatCentrum

Kravmärke

Vellinge först i Sverige att KRAV -certifiera alla skolor på steg 2

Under 2014 och 2015 har samtliga skolrestauranger KRAV-certifierats på nivå 2, med minst 50% ekologiskt. Läs gärna mer om Krav på KRAVs hemsida.

Herrestorp,Tångvalla och Stora hammar KRAV -certifierade enligt nivå 3 med minst 90% KRAV godkända råvaror!
KRAV 3

I gott sällskap med Byskolan i Södra Sandby, som var den första skolan i sverige att bli KRAV ceritfierad nivå 3, är nu både Herrestorps, Tångvallas och Stora Hammars förskola/skola KRAV -certifierade enligt steg tre med över 90% ekologiska råvaror. Köket på Herrestorp serverar dagligen cirka 550 portioner, Stora Hammar 700 och Tångvalla hela 900 portioner på fyra verksamheter. Det är enormt mycket hårt arbete och engagemang som ligger bakom detta. Grattis Herrestorp, Stora Hammar och Tångvalla! Vi kan bara instämma med inspektörens ord "Det är härligt att se sådan ordning och engagemang!".

Projektet "Ekologiskt till hundra procent"

Under de tre år som projektet pågått har vi uppnått fantastiska resultat som vi är mycket stolta över. Vi har numera klart högst andel ekologiska råvaruinköp i hela landet och fortsätter bara att bli bättre. Kommunens nya livsmedelsupphandling är en av de saker som gjort detta möjligt, men den ökade medvetenhet och kompetens som projektet lett till har varit en viktig faktor. Vi har byggt ett värdefullt kocknätverk där vi arbetat framgångsrikt med minskat matsvinn, inspirerar varandra och delar med oss av kunskaper och erfarenheter. Vi har nu även flera olika sammarbeten med andra nätverk i Sverige och har satt Vellinge på den gastronomiska skolmatskartan.

Projektet finansierades av Region Skåne och avslutades i juni 2015. Projektledare var Mikael Andersson som är köksmästare på Stora Hammar skola.

Måltidspedagogik

Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Vårt fokus är till en början yngre barn. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker!

Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen för förskola och skola samt de nationella folkhälso- och miljömålen.

Idag har vi kontinuerligt barn i köken på flera av våra förskolor och skolor, från två års ålder till elever i årskurs nio. Att träna sina förmågor i köket är otroligt uppskattat både bland stora och små! Vi har även ett par skolor som använder kökets verksamhet som en tillgång i arbetet med elever med särskilda behov. På Herrestorpskolan har man exempelvis ett väl fungerande samarbete mellan köket och grundsärskolan.

f40

Projektet "Barn och mat så in i Norden"

Under två år har vi arbetar vi tillsammans med de andra nordiska länderna i ett EU-projekt som fokuserar på barns rätt till bra mat. Södervångsskolan och Skanörs skola har haft elever och kockar med i projektet som bloggat för BoMiN. Vi har gjort studiebesök på Island och på Åland där vi har fått se hur man på olika vis kan arbeta praktiskt med barn och mat. Köksmästaren och en av förskollärarna på Herrestorps förskola har gått en utbildning till handledare i måltidspedagogik i sammarbete med Nationellt centrum för måltiden och Jordbruksverket. Under våren 2015 hölls även en grundutbildning i måltidspedagogik med kockar och pedagoger från Södervång, Stora Hammar, Skanör, Sandeplan och Herrestorp. Länk till BoMiN

Nya utmärkelser för skolmaten 2016

Lilla Ekomatsligan

90 förskolor och skolor från hela landet deltog i år och av dem kom Stora Hammar på femte och Herrestorp på sjätte plats med sina höga andelar ekomat i skola och förskola. Båda var bland de 14 som fick gulddiplomet på Nordic Organic Food Fair (NOFF) på mässan i Malmö den 17 november.

White guide Junior

Den 13 september 2016 avgjordes White Guide Junior i Malmö på Malmö Live. White guide junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Juryn har bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Vellinge placerade sig i följande kategorier:

  • Årets Gastronomiska Rektor 2016, Tove Thyni 2:a plats
  • Årets Skolrestaurang 2016, Herrestorpskolan 3:e plats
  • Årets Hållbara Offentliga Gastronomi 2016, Herrestorpskolan 4:e plats
  • Årets Skolmatskommun 2016, Vellinge kommun 7:e plats
  • Årets Hållbara Offentliga Gastronomi 2016, Stora Hammar Skola 8:e plats
  • Årets Skolmatspolitiker 2016, Carina Wutzler 9:e plats
  • Årets Skolrestaurang 2016, Stora Hammar Skola 17:e plats

1:a plats i Ekomatsligan, igen!

Vellinge kommuns skolrestauranger vann ett klockrent första pris med en ekoprocent på 72% för de livsmedelsinköp som gjordes under 2015. lund och Södertälje kom på en delad 2:a plats med 55%.

KRAV -certifiering nivå 3

Herrestorpskolan, Tångvallaskolan och Stora Hammarskola är from december 2015 KRAV -certifierade enligt nivå tre med över 90% KRAV -godkända råvaror. Stort grattis Herrestorp, Tångvalla och Stora Hammar!

KRAV -certifiering nivå 2

Förutom de kök som certifierats enligt nivå 3 så är samtliga kommunala skolrestauranger KRAV -certifierade nivå 2 med minst 50% KRAV godkända råvaror. Stort grattis! I skrivande stund ligger snittet för ekoprocenten i de kommunala köken på 73%. Vår mat är god, näringsrik, säker och ekologisk och varje skola har matråd.

Utmärkelser för skolmaten 2015

Skolmatsverige

Herrestorp knep en hedervärd 6:e placering i Skolmatsverige.se för läsåret 2014/2015

1:a plats i Ekomatsligan!

Vellinge kommuns skolrestauranger vann ett klockrent första pris med en ekoprocent på 57% för de livsmedelsinköp som gjordes under 2014. På delad andra plats kom Lund och Borlänge med 50% .

Årets ekoraket i Lilla Ekomatsligan

Herrestorps förskola och skola premierades för att de är Sveriges näst bästa ekoraket med en ökning på 100% av andelen ekologiska råvaror.

White Guide junior

Den 1 september 2015 avgordes White Guide Junior i Malmö på Malmö Live. White guide junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Juryn har bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna.

Vellinge kommun hade sex nomineringar och kammade efter en riktig rysare hem följande priser:

"Årets förskolekök", Ängdala kom på 3:e plats
"Årets skolrestaurang", Stora Hammar kom på 4:e plats
"Årets skolmatspolitiker", Carina wutzler på 5:e plats
Årest gastronomiska rektor", Ängdalas rektor Elsy Andersson på 4:e plats och Tångvallas rektor Louise Erlandsson på 10:e plats
"Årets Skolmatskommun", Vellinge kommun kom på 6:e plats

Stort grattis från oss alla, vi är så stolta över det fantastiska arbetet ni gör!

Sveriges första kommun att kravcertifiera samtliga skolkök nivå 50%

2015 KRAV-certifierade vi våra skolrestauragen på nivå 50%, men samtliga ligger betydligt högre än så. I skrivande stund ligger snittet för ekoprocenten i de kommunala köken på 73%. Vår mat är god, näringsrik, säker och ekologisk och varje skola har matråd.

Utmärkelser för skolmaten 2014

Ekomatsligan

2014 kom Vellinge kommun på en hedervärd 2:a plats i ekomatsligan med hela 49% ekologiska råvaror i vår mat som lagas från grunden av duktiga kockar.

White Guide junior

White Guide Junior avgjordes på Norra Latin i Stockholm, den 31 mars 2014. Ängdala skolor vann klassen "Årets förskolekök". Årets Hållbara Offentliga Gastronomi går till förskolor och skolor som genom goda idéer, nya initiativ och samarbete över gränserna lyckats öka andelen ekologiskt mat och minska matsvinnet både på tallrik och i kök. I den kategorin kom Stora Hammars skola på plats 5. Vellinge kommun var precis som 2013 nominerade till årets skolmatskommun och hamnade på 5:e plats. Riktigt bra jobbat!