Till Vellinge kommuns startsida

Facebook

Du vet väl att Ljungenskolan finns på Facebook? Ljungenskolans facebooksida.

Din skolmat-appen

Har du smartphone? Då kan du läsa Ljungenskolans matsedel i mobilen! Ladda ner Skolmaten-appen gratis i din App store/Ovi/Android.

KRAV

När är sommarlovet?

Här under hittar du länken till sidan med information om skolornas läsårstider och lovdagar.

Länk till läsårstider och lovdagar

Vårterminen 2017, stängda studiedagar: måndagen den 9 januari samt fredagen den 24 mars. Då är Ljungenskolan inklusive fritids stängt.

Ljungenskolan

Ljungenskolans rektorsområde omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 9, fritidshem och Vellinge kommuns grundsärskola. Skolan har 580 elever och ligger i vackra Ljunghusen med nära till naturen. Ljungenskolans kök serverar mat tillagad av råvaror som till minst 50 % är ekologiska eller KRAV-märkta. På Ljungenskolan erbjuds spetsutbildning med riksintag i ämnet engelska, från och med årskurs 7.

Qualisgranskning 2016

Hösten 2016 genomfördes vår andra Qualisgranskning. Förra tillfället var år 2014 och då uppnådde vi 89 poäng av 126 möjliga. Denna gången kan vi stolt berätta att vi fick 98 poäng! Granskningsrapporten samt en länk till företaget Q-steps, som genomför grankningarna, hittar ni här nedan.

Länk till Q-steps

Länk till Ljungenskolans Qualisgranskning 2016 (PDF-dokument, 465 kB)

Spetsutbildning i engelska

Ljungenskolan har Skolverkets tillstånd att erbjuda spetsutbildning med inriktning engelska till elever i årskurs 7 – 9. Detta innebär att eleverna ges möjlighet att utveckla sin engelska utöver ordinarie kursplan.

Utbildningen syftar till att ge de elever som redan har en hög kunskapsnivå i engelska möjlighet att ytterligare bredda sina kunskaper i ämnet. Spetsgruppen ingår i ett samarbete med Sundsgymnasiet och Borgarskolan (Malmö) och i årskurs 9 läser spetseleverna gymnasieengelska och får gymnasiebetyg när de lämnar år 9.

Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet träffas dessa datum under våren 2017: onsdagen den 26 april, kl. 18.00–20.00.

Ljungenskolan är Hjärtskola

Ljungenskolan har egna utbildare i Hjärt- och Lungräddning och vi utbildar samtliga elever och personal i Hjärt- och Lungräddning. I vår idrottshall finns en hjärtstartare, skänkt av Rotary.

Vellinge kommun Sveriges Bästa Skolkommun - igen!

Läs mer här: http://www.vellinge.se/nyheter/vellinge-kommun-basta-skolkommun-igen/

Ljungenskolan är Qualiscertifierade

Ljungenskolan har arbetat med Qualis kvalitetsverktyg sedan 2009. I verktyget ingår att arbeta kontinuerligt med självvärderingar och enkäter till barn, elever, föräldrar och personal. Vart tredje år ska verksamheten genomgå en kvalitetsgranskning som genomförs av externa granskare på uppdrag av Q-steps. Under 2013 genomfördes för första gången externa granskningar av de kommunala verksamheterna och Ljungenskolan är nu Qualiscertifierad.
Om du vill läsa granskningsrapporten så hittar du den via den här länken.

Qualis Granskningsrapporter 2013_2014

Skolinspektionen har godkänt Ljungenskolan

Den 15 maj 2014 gjorde Skolinspektionen en granskning av Ljungenskolans verksamhet och vi godkändes utan anmärkning!

Hårdare riktlinjer för ledigheter

Vellinges utbildningsnämnd har antagit hårdare riktlinjer för ledighet från grundskolan. Läs artikln i Sydsvenskan via den här länken:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/hardare-tag-mot-skolk-for-langresa/

Viktiga dokument

Organisation av undervisning på Ljungenskolan (PDF-dokument, 199 kB)

Prioriterade verksamhetsmål på Ljungenskolan (PDF-dokument, 31 kB)

Video: Ljungenskolan - en del av Sveriges bästa skolkommun 2012

Se filmen Vellingenytt där kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman berättar om spetutbildning i engelska på Ljungenskolan!

Ljungenskolan, nöt- och mandelfri skola!

Vi vill påminna om att man inte får lov att ta med sig eller äta nötter/mandel av något slag, vare sig i dess rena form eller i exempelvis utflyktsmatsäckar eller liknande. På skolan har vi elever med allvarlig nötallergi. Om en sådan elev blir utsatt för nötter kan detta få livshotande konsekvenser för eleven, vilket naturligtvis inte får lova att hända.

Tack för att du tänker på att inte äta nötter på Ljungenskolan!

Du kan betala med kort i caféet

Ett samverkansprojekt, Tryggare och kontantfritt Vellinge, har inletts mellan Vellinge kommun och kommunens banker. Du som har betalkort kan betala med detta i vårt elevcafé.

Information från skolsköterskan angående vaccin mot livmoderhalscancer för flickor

http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=323521

Elevrådets styrelse läsåret 2015/2016

Ordförande: Emma Sjöblom Gustafsson
Sekreterare: Emilia Poole Jönsson
Kassör:
Vuxenrepresentant: Laura Berggren Zuñiga

Ljungenskolans Trygghetsråd

Anita Alptun, mentor år 6,
Carina Andersson, mentor år 7
Magdalena Perserot, mentor år 8
Marie Banstorp Lindell, vaktmästare
Charlotte Bringzén, specialpedagog på grundsärskolan
Karin Runesson, skolsköterska
Eva Hartler, cafévärdinna
Madeleine Kardne, fritidspedagog
Ulf Larsson, lärare
Marianne Norinder, specialpedagog
Veronica Gustafsson specialpedagog
Andreas Rank, souschef, köket
Diana Lata, kurator
Joel, fritidsledare

Kontakta oss

Adress: Storvägen 2, 236 42 Höllviken
Rektor, Ulrika Burman: 040-42 58 50, e-post: ulrika.burman
Biträdande rektor, Sofie Hardenstedt: 040-42 58 47, e-post: sofie.hardenstedt
Adm. chef, Heidi Elving: 040-42 58 51, e-post: heidi.elving
Vaktmästare, Marie Banstorp Lindell, 040-42 58 52, e-post: marie.banstorplindell
arbetstid: 7.30-16.00.
Vill du skicka e-post till oss lägger du till @vellinge.se efter vår e-postadress.

Vikariesamordnare: Ylva Lyngström, tel. 0733-555866

Vill du läsa mer om organisationen Star for Life så kan du göra det via den här länken:
http://www.starforlife.se/Sjukanmälan av elev

Logga in på vklass och sjukanmäl ditt barn där. Gör det i god tid innan kl. 8.00. Många elever börjar sina lektioner kl. 8.00 och lärarna tittar igenom sjukanmälningarna innan lektionen börjar.
Om du inte har möjlighet att logga in på Vklass, ring tel. 08-519 093 21 och följ instruktionerna.

Sjukanmälan ska göras varje dag!