Farligt avfall-bilen

Farligt avfall-bilen kommer till Falsterbo Strandbad

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Läs mer om vad som är farligt avfall: http://www.sysav.se/Privat/Produkter-och-tjanster/Inlamning-av-farligt-avfall/Farligt-Avfall-bilen/

Hemsida http://www.sysav.se/Privat/Produkter-och-tjanster/Inlamning-av-farligt-avfall/Farligt-Avfall-bilen/