Dags att nominera årets pedagog 2017

Vellinge kommun delar årligen ut priset Årets pedagog till lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller Komvux.

Årets pedagog är en utmärkelse som Vellinge kommun instiftade 2012. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra, stimulera och lyfta fram goda exempel på utvecklingsarbete i enlighet med läroplanerna, Vellinge kommuns politiska plan samt gällande riktlinjer för medarbetarprocessen med fokus på kärnuppdraget på skolorna/förskolorna i Vellinge kommun. Nomineringen gäller såväl kommunala som fristående enheter.

Nominering

Nominering till stipendiet sker genom rektor/förskolechef alternativt kollega/kollegor på förskolorna/skolorna. Förslag på kandidat till rubricerat stipendium skall sändas in till utbildningsnämnden. Till förslaget skall en motivering bifogas. Nominering av stipendiekandidat skall vara utbildningsnämnden tillhanda senast 2017-10-06. Nomineringar som inte är motiverade, eller där den nominerade inte är behörig lärare, kommer inte att beaktas.

Förutsättningar

För att komma i fråga för stipendiet "Årets pedagog – Utbildningsnämndens stipendium till framstående pedagog i Vellinge kommun" skall följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Personen i fråga skall vara tillsvidareanställd på en pedagogisk tjänst, alla skolformer.
  • Anställningen skall vara på någon av skolorna eller förskolorna belägna i Vellinge kommun.
  • Stipendiet skall kunna ges till pedagog i kommunal eller fristående verksamhet.

Skicka din nominering på länken nedan eller via post:

Vellinge Kommun
Märk: Årets pedagog
Norrevångsgatan 3
235 81  VELLINGE

För frågor om stipendiet kontakta Gunilla Nilsson