Jämför förskolor

På den här sidan kan du få information om samt göra kvalitetsjämförelser mellan förskolor i Vellinge kommun.

Du kan jämföra både kommunala och fristående förskolor. Jämförelserna baseras på den statistik som varje år lämnas in till SCB. Uppgifterna i jämförelserna uppdateras årligen. Mätpunkter:

Förskolor att jämföra
Förskola Jämför?

Evenemang

I dag, måndag 20 november

I morgon, tisdag 21 november