Anhörigstöd för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning

För dig som stödjer någon närstående som är under 65 år och som har en funktionsnedsättning finns stöd att få. I kommunen finns anhörigombud som kan ge dig som anhörig råd samt informera om vilket stöd som finns att få.

Anhörigträffar

Varje termin anordnas anhörigträffar med olika teman. Oftast bjuds en föreläsare in kring ett visst tema och efter föreläsningen fikar vi och samtalar kring det aktuella ämnet. Teman varierar från termin till termin. Håll utkik här på hemsidan efter höstens anhörigtrtäffar.

Mindfulness

Två av våra anhörigombud är utbildade mindfulnessinstruktörer och erbjuder kurser. Vårens mindfulnesskurs är nu avslutad. Till hösten startas det upp en ny grupp. Information om denna kommer läggas här på hemsidan framöver.

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation. För mer information och tidsbokning kontakta anhörigombud Anna Björnberg via e-post anna.bjornberg@vellinge.se.

Samtalsgrupp

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att orka med, räcka till och få livspusslet att gå ihop. Då kan det vara skönt att träffa andra och utbyta tips, råd och erfarenheter. Vi anordnar samtalsgrupper löpande efterhand som vi får in anmälningar.

För närvarande har vi inga grupper igång, men anmäl gärna ditt intresse via e-post anhorigstod@vellinge.se.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstöd för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning kontakta anhörigombud Anna Björnberg per mail anna.bjornberg@vellinge.se

Vi tar gärna emot tips och önskemål om vilket anhörigstöd som du behöver och skulle vilja att kommunen anordnar för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning.