Samrådsmöte för ny förbifart, väg 519, delen Kämpinge-Räng Sand

Vellinge kommun och Trafikverket planerar en förbifart utanför Kämpinge för att avlasta trafiksituationen i området. Den formella planeringen av vägen har precis börjat och som en del i vägplansprocessen bjuder projektet nu in till samråd med allmänheten

När: 29 augusti klockan 17-19
Var: i Sandeplanskolans aula, Kronodalsvägen 41 i Höllviken.

Är du ägare till en fastighet där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk för den nya vägen ber vi dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om mötet.

Samrådet kommer att hållas som ett "öppet hus" med representanter från Trafikverket, Vellinge kommun och konsult på plats för att berätta och svara på frågor om projektet.

Vid mötet finns möjlighet att lämna synpunkter som tas vidare i den fortsatta planeringen av projektet. Det går även bra att lämna synpunkter på projektet via brev till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenr: TRV 2017/32482.

Information om projektet finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats