Flera asfaltsarbeten påbörjas i Vellinge under v.43

Den 23 oktober kommer asfaltsarbeten att utföras på Sidensvansgatan i Vellinge. Justeringsarbete kommer utföras under vecka 42.

Under vecka 43 kommer asfaltsarbeten också utföras på Östergatan, Trädgårdsgatan samt Stora Grönegatan i Vellinge.

Vellinge kommun och entreprenören PEAB Asfalt ber om överseende med det besvär som arbetet medför för boende och trafikanter.

Asfaltsarbeten AsfaltsarbetenAsfaltsarbeten